Att komma till sin rätt skapar energi!

”Att komma till sin rätt”, är ett talesätt vi hör ibland. Det handlar om att man får utlopp för det som är ens speciella gåvor och intressen. Att detta sedan skapar energi är alldeles självklart. När detta sker då får man kontakt med sina dolda energidepåer och lusten och livet flödar genom kroppen. Denna känsla skulle man önska alla att få känna med regelbundenhet.

Det som gör att jag skriver om detta talesätt just nu är att min tanke tänkte vidare kring uttrycket en natt när jag hade svårt att somna om. Det som blev tydligt då och som fortfarande känns som en intressant tanke att ge vidare är kopplingen i ordet rätt till mat.

Att komma till sin rätt är som att komma till ett middagsbord där vår favoriträtt står uppdukad. Den både ser god ut och doftar underbart. Den hunger vi känner och det behov av ny energi som finns i kroppen kan inte mättas bättre än med just denna rätt. Det finns en njutning förenat med måltiden, en uppfylld längtan, efter att få äta sin älsklingsrätt. Efter middagsvilan är kroppen fylld med energi och därmed vilja att leva.

Jag upplever att precis samma förhållningssätt råder inom oss när det gäller vår hunger efter att känna mättnad och ny energi relaterad till våra specialkompetenser och intressen. När vi får njuta av att fylla vår kropp med de uppgifter vi hungrar efter kommer det en skön mättnad efteråt som ger energi att leva.

Att komma till sin rätt skapar energi!

Anders Ljungström

Anders Ljungström

Jag heter Anders Ljungström driver sedan våren 2014 företaget, Existentiellt ledarskap och organisationsutveckling HB. Jag är föreläsare, ledarskapsutvecklare och coach för arbetslag och individer. Min akademiska bakgrund är teologi samt arbetsvetenskap. Under 19 år har jag arbetat som chef i Svenska kyrkan/kyrkoherde. Från och med hösten 2014 tjänstgör jag som studentpräst vid högskolan Borås vid sidan om min egen konsultverksamhet. En grundläggande tanke hos mig är; man kan bara vinna matchen om man befinner sig på den andres planhalva.

Latest posts by Anders Ljungström (see all)