Eva Jansén Anders Ljungström

Fria resurser en förutsättning för framgång!

Inledning

I den nya ”arbetsmiljöafsen” om organisatorisk och social arbetsmiljö görs det tydligt att det måste finnas balans mellan arbetets krav och de resurser som ställs till förfogande. För att göra detta tydligt används bilden av en våg där kraven belastar ena sidan och resurserna den andra. Bilden är fantastiskt bra eftersom den klargör att det alltid finns ett förhållande mellan krav och resurser. Det kan vara befogat att öka kraven på en individ eller grupp men när det sker måste samtidigt de resurser som behövs för att möta kraven vara tillgodosedda. Om detta inte sker kommer otillräckligheten som ett brev på posten.

Resurs

När arbetsmiljöverket definierar begreppet resurser återfinns kompetens, rimliga och tydliga mål, möjligheter till kontroll, återkoppling, arbetsmetoder m.m. Det är många grundförutsättningar för ett gott arbetsresultat som finns med i definitionen av ordet resurs. Jag skulle vilja lyfta fram en avgörande resurs som sällan syns när relationen mellan krav och resurs skall vägas samman.

Strategisk tanke

Den resurs jag skulle vilja reflektera något över är fri tid inom ramen för arbetet. Det handlar om resursen fri tid både på individ- och gruppnivå. Bakgrunden till denna tanke hämtar jag från försvarets ledarskapsutbildning, tror jag. Om denna tankelinje, mot förmodan inte kommer från försvaret Mer >

Suzanne Vikström Lisbeth Rydén

Samarbetar du? Eller lyder du bara?

Man ska fira sin framgångar heter det ju och det missade vi på bloggen Ett Gott Arbetsliv för knappt två veckor sedan då inlägg nummer 1000 publicerades! (Nr 1000 var Mats Freds inlägg om ”riktigt arbete blir man skitig av”.) Vid jubileum brukar man se bakåt och göra en liten resumé över dåtiden för att eventuellt också därmed hysa en önskan om framtiden,. Så här kommer ett inlägg från maj 2011, med en fråga som alltid är aktuell. Kanske något för fikadiskussionerna?

Jag lyssnade på det, i mitt tycke, alltid lika angenäma radioprogrammet Språket i veckan. Ett av inslagen var hur kraven i platsannonserna har formulerats mellan 1955 och 2005. Detta med anledning av att Karin Helgesson, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet disputerade i ämnet den 20 maj (2011). Olika former av driftig, drivande, energisk, initiativrik har funnits med under hela den undersökta perioden. På 70-80- & 90-talen var ord som samarbete och samarbetsvillig vanliga, medan de ord som toppar listan under senare tid är självständig, drivande och kommunikativ. För den som är intresserad kan avhandlingen laddas ner från Göteborgs universitet och programmet lyssnas på i efterhand via www.sverigesradio.se.

Jag kan ha tagit miste på något ord eller tidsepok, men det Mer >

Patrik Ekstrand

Förändring igår eller förändring imorgon.

Har du varit med om en förändring i organisationen på ditt arbete? Kanske så har du genomfört en eller så har du varit dela av en? Du kanske är en av de som känner att du har varit utsatt för en förändring?

Läste i veckan via ett arbete lite intressanta tankar som jag skulle vilja dela med mig av. Läste en bok, Förändringsarbete i organisationer av Alvesson och Sveningsson. De har skrivit att man kan dela in förändringsprocessen i olika steg och element. Man kan b.la. se detta som en sekventiell process. Man bör fundera över förändringen utifrån fem steg:

 • Identifiera förändringsbehovet.
 • Välj en interventionsteknik.
 • Ha förankrat idén och ha stöd av högsta ledningen.
 • Övervinn det motstånd som finns mot förändringen.
 • Utvärdera förändringsprocessen.

Anställda i en organisation kan visa på ett visst motstånd mot förändring. Alvesson och Sveningsson beskriver i sin bok att här kan man fundera utifrån en 8-stegs modell (framtagen av Kotter). Stegen är:

 1. Etablera en känsla av angelägenhet genom att till exempel belysa kriser eller möjligheter.
 2. Sätt ihop en arbetsgrupp som har makt att leda förändringsarbetet.
 3. Utveckla en vision eller en strategi.
 4. Delge och kommunicera förändringsvisionen.
 5. Skapa förutsättningar för att arbeta på bred front.
 6. Skapa omedelbara vinster.
 7. Konsolidera vinsterna genom att skapa fler förändringar. Tag bort ”regler” som inte passar med Mer >
Eva Jansén Anders Ljungström

Stukade fötter och själar

När vi stukat foten gör det ont, ledbanden har blivit uttänjda. Samma sker när vi stukar själen och dess ledband.

Inledning

Denna vecka skulle jag vilja reflektera över vad som händer när vi blir alldeles för trötta, alldeles utmattade och inte orkar varken tänka eller göra något. Ibland går det så långt så vi kallar det utmattningsdepression. De tankar jag tänker presentera är allt annat än vetenskapliga men bygger på tankar som väckts hos mig vid samtal med utmattade medmänniskor.

Bild

Vi har alla varit med om att vi trampat snett och stukat foten. Den första tanken är att nu är den nog bruten, för det gör så otroligt ont och jag kan inte ens stödja på den. Efter några minuter inser vi att vi inte har brutit foten, vi kan stödja på den även om det gör väldigt ont. Tiden går och för varje steg vi tar känner vi av smärtan i foten, men det går åt rätt håll (går foten åt fel håll är det ett mycket allvarligt fel i någon ände av kroppen). Efter en tid kan vi börja belasta foten och t.o.m. springa utan att det smärtar. Vi börjar glömma bort att vi stukade foten för någon månad Mer >