Ledning och organisering

Management by Circus?

En del händelser är svårare att kommentera än andra för de ligger lite för nära ens egna upplevelser eller folk man känner. Men nu gör jag det i alla fall, dock endast för att illustrera ett mer allmänt fenomen.

Exemplet Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Arlöv (och Staffanstorp) har varit i media ett tag för att ha fuskat med siffrorna. Man har kodat sökande som om de har fått jobb endast för att få bättre siffror, inte för att de faktiskt har fått jobb. Personalen har gått med på det eftersom chefen har sagt till dem att göra det. En chef som man, enligt reportagen i Sydnytt, verkar vara rädda för; han trakasserar, får utbrott, skäller och domderar. Ett flertal på kontoret har antingen slutat, är sjukskrivna eller får hjälp av Företagshälsovården för att klara av sin situation.

Det grundläggande problemet är inte fusket med siffrorna utan att det är möjligt att fuska med siffrorna. Inte rent tekniskt utan professionellt; att kulturen på arbetsplatsen gör att man gör det – trots att man vet att det är fel. När man har protesterat har man fått repressalier och när man påtalat problemen för överställda – som skulle ha makt att göra något åt det – Mer >