Ledning och organisering

Varför känner sig så många mobbade?

Jag kommer ihåg första gången jag såg en medarbetarundersökning med resultatet att nästan 10% uppgav att de någon gång under de 12 senaste månaderna känt sig kränkande särbehandlade (mobbade). Jag häpnade och tyckte att det var en helt horribel siffra. Sedan dess har jag sett många undersökningar som har ungefär liknande siffror.

Mitt problem är att jag inte känner igen siffrorna från min erfarenhet. Skulle nästan var tionde anställd i Sverige vara mobbad? Det är klart att det kan vara så, men det skulle också kunna bero på hur man formulerar sina upplevelser. Två saker har jag tänkt på:

  1. Enkäter har ju redan bestämt vad det är som ska frågas efter så om man är missnöjd med något så får man fylla i sitt missnöje där det går.
  2. Det där obehaget i magen kanske är svårformulerat eller känsligt. Kränkande särbehandling (liksom stress) kan man däremot ofta ta till. Det är något alla förstår. När det gäller kränkning baseras det på upplevelsen, så den kan inte heller konfronteras utan att man kan bli beskylld för, eller känna sig som, en ”elak” person som inte tar andra människors känslor på allvar. Det är därför sällan man tillsammans med sina kollegor försöker utforska vad det är Mer >

Värdelös värdegrund?

Går förändringsarbetet trögt? Gör n inte samma bedömningar? Ger ni inte samma bemötande? Vill ni inte samma saker? Lugn, bara ni får en gemensam värdegrund så ordnar sig det mesta. Eller?

Nej, så enkelt är det inte, men förvånansvärt ofta hör jag att ”en gemensam värdegrund” är lösningen på en mängd problem och så sätter man igång ett arbete där alla ska involveras på ett eller annat sätt.  Helst både i arbetet med att ta fram en värdegrund och därefter när den ska ”implementeras”. (Vilket jag tror betyder att alla ska lära sig den överenskomna värdegrunden och vad den innebär.)

Jag har lite svårt med det här med gemensam värdegrund. Jag är inte säker på sambanden mellan värdegrund och beteende och jag är inte heller säker på att det är önskvärt med alltför mycket ”gemensam värdegrund”. För mycket av samma tänk tenderar att leda till konformitet och lydnad istället för utveckling.

En värdegrund kan ändå vara värdefull att ha. För mig funkar det exempelvis om man använder värdegrunden som en referenspunkt mot vilken man kan komma att ställas till svars; När du gör så där, på vilket sätt bidrar du till…? När du gör så där, på vilket sätt gör du det enklare Mer >