Ledning och organisering

Warning: Creating default object from empty value in /customers/5/e/7/gottarbetsliv.se/httpd.www/wp-includes/comment-template.php on line 910 Warning: Creating default object from empty value in /customers/5/e/7/gottarbetsliv.se/httpd.www/wp-includes/comment-template.php on line 910

Bra chefer gör oss lyckliga?

Alldeles nyss dök en artikel från motivation.se upp i mitt flöde på Facebook. ”Bra chefer gör oss lyckliga” var rubriken. Jag har inte läst rapporten, jag vet inte vilka som har svarat på undersökningen och jag har inte läst själva frågorna  (vilka alltför ofta redan implicerar både svaren och de påstådda sambanden, men nog om det denna gång ). Den aktuella undersökningen får mest tjäna som exempel för ett resonemang kring en sak som de flesta undersökningar har gemensamt – att det ofta är fruktbart att fundera över:

1) om det överhuvudtaget finns ett samband, eller om det mest är en fråga om samvariation, dvs de två saker som påstås vara relaterade har inget egentligt samband, de råkar bara sammanfalla av andra skäl.

2) om sambandet finns men att orsak och verkan är tvärtom än den (ibland underförstått?) påstådda.

Två exempel från artikeln om den aktuella undersökningen:

”De som är nöjda med chefen har lägre stress och högre motivation. De bryr sig också mindre om sådant som trygghet, lön och förmåner.” Min tolkning av citatet: Det är viktigt att vara en chef som medarbetarna är nöjd med, annars kräver de bara mer trygghet, lön och andra förmåner. De kommer också att bli mer stressade och mindre motiverade.

Exempel Mer >

Warning: Creating default object from empty value in /customers/5/e/7/gottarbetsliv.se/httpd.www/wp-includes/comment-template.php on line 910 Warning: Creating default object from empty value in /customers/5/e/7/gottarbetsliv.se/httpd.www/wp-includes/comment-template.php on line 910

Motiv bättre än motivation?

Jag har vid några tillfällen fått för mig att det finns en missuppfattning kring orden motivation och motivering. Eller i varje fall en sammanblandning av dem i meningen att det är viktigt att arbeta med motivationen eller motivationsfaktorer ”för att få någon att”göra något. Rätt så snabbt halkar samtalet in på om det är mest effektivt med morot eller piska. En variant är hur man kan arbeta med båda samtidigt.

Med morot avses oftast en belöning efter utförd uppgift. Ibland en mer generell sådan genom att man betonar att det är viktigt med mer kontinuerlig feedback som stärker det önskade beteendet. Eftersom vi människor är så uppmärksamhetstörstande kommer vi att göra det vi ”borde” bara någon ger oss beröm för det.

Med piska avses snarast hot om bestraffning – utebliven löneförhöjning, ej beviljad ledighet osv – eller mest hävdande av sin maktposition (”därför att jag säger så” eller ”bry inte din lilla hjärna om det…typ…”) om man inte skärper till sig, blir klar i tid eller vad det nu är som ska klaras av.

Den stora frågan är som sagt vilken av dem som är mest effektiv. Är det olika för olika personer? I olika situationer? På kort eller lång sikt? och så Mer >

Det skall vara som det alltid har varit……

När begreppen, det skall vara som det alltid har varit och nu har våren kommit tillbaka förenas kan nya möjligheter för livet och organisationen skapas.

Snart kommer uttrycken att höras från våra eller andras munnar; nu har våren kommit tillbaka. Detta begrepp är något märkligt när man börjar tänka efter. Vi känner igen våren och vi vill att den skall vara som den alltid har varit, samtidigt är den helt ny. Ingen av de vitsippor vi kommer njuta av i år har samma utseende som de vi såg för ett år sedan. Alla nyutsprungna löv är nya livsformer. Fjolårets blad är redan en del av den jordmån som är förutsättningen för det nya livet. Alla nya fågelungar som kläcks har var och en ett unikt utseende och liv. Gräset som börjar växa är nytt.  Kort och gott våren är hundra procent nytt liv och dessutom helt och hållet unikt till sitt utseende och livsform, ändå utbrister vi, nu har våren kommit tillbaka!

Tänk om detta självklara bejakande av utvecklingstänkande kunde få följa med in i våra organisationer. Förändringsprocesser är för många obekväma och hotande och inte minst i kyrkans liv är begreppet, det skall vara som det alltid har varit, tydligt i ord Mer >