Ledning och organisering

Kan själv!

2001 inrättade danska polisen ett wellness-center i syfte att bidra till medarbetarnas välbefinnande och trivsel. Det primära uppdraget var att arbeta med rådgivning kring kost och motion som ett komplement till arbetet med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Hälsofrämjande aktiviteter fungerar dock bara om någon deltar. Speciellt svårt var det att få de med störst behov att delta. I ett forskningsprojekt ville man därför ta reda på vad medarbetare som önskade att ändra livsstil föredrog om de kunde välja mellan ett antal olika hälsofrämjande erbjudanden.

Svaren blev att de som ville sluta röka och de som ville minska alkoholintaget, antingen ville göra det själv, med hjälp av sina vänner eller på annat sätt (utanför arbetet). De som ville ändra sina matvanor skulle kunna tänka sig en fruktkorg, gratis näringsguide samt sund mat på arbetet. De som ville motionera mera ville gärna göra det på arbetstid, få erbjudande om gratis träning samt göra det tillsammans med kollegor. I korthet efterfrågade de tillfrågade endast i (mycket) ringa omfattning att man såg det interna wellness-centrets erbjudanden som intressanta.

Jag kommer inte åt artikeln så jag vet inte vad det står om vilka slutsatser forskarna dragit om varför medarbetarna svarade så. Det som slog mig var Mer >

Nya perspektiv på stress

Under våren gör jag på min egen hemsida ellerr.se en serie bloggar baserade på den danska boken Nye perspektiver på stress*. Än så länge har jag skrivit fyra delar. Vill du vara säker på att inte missa några inlägg framöver så kan du trycka på Gilla-knappen på min Facebooksida så får du veta när det kommer nya. Nedan får du en sammanfattning om innehållet i de fyra första delarna.

Del I handlar om att överinvolvering, perfektionism och arbetsnarkomani inte är orsaker till stress (som det ofta antas inom stressforskningen), utan snarare beteende som svar på en osund organisering där det annars blir svårt att få ut det man vill med sitt arbetsliv. Att jobba hårdare, engagera sig djupare, hela tiden förbättra, är åtgärder som medarbetaren tar till för att överleva i ett arbetsliv som i allt högre grad kännetecknas av en sammansmältning av person och arbete. En utveckling som medarbetare såväl som arbetsgivare oftast ser som både fruktbar och önskvärd i en värld som strävar efter ”självförverkligande”. Om arbetet är en viktig del av detta självförverkligande går det jag gör inte att skilja från vem jag blir när jag gör det jag gör. Överinvolvering, perfektionism och arbetsnarkomani är då beteenden man utvecklar för att överleva psykiskt. Mer >