Ledning och organisering

Stressande beröm

En gång stötte jag på en förskola som hade fått mycket höga värden i en kundundersökning av föräldrarna. Kommunen där de arbetade jublade men själva var de ganska upprörda. ”Hur kunde föräldrarna vara nöjda med det här?!?” Själva tyckte de att de hela tiden fick sänka sina ambitioner i det pedagogiska arbetet och att det ständigt fattades resurser både till det ena och det andra.

Inte nog med att de fick goda omdömen för, som de själva tyckte, ”OK men rätt så torftig verksamhet”, deras argumentation för en högre standard blev ju kraftigt underminerad eftersom föräldrarna var nöjda och det var, enligt politiker och högre tjänstemän, själva syftet med verksamheten, dvs att ha nöjda kunder.

I veckan läste jag en bok (se nedan) med ett liknande exempel. Där var det gymnasielärare som fick positiv uppmärksamhet från sina uppdragsgivare för att de hade nått sina mål. Gymnasielärarna däremot blev allt annat än stolta eftersom de dels tyckte att målen var professionellt irrelevanta, dels att de var tecken på uppdragsgivarens misstroende mot professionen. Den tänkta positiva uppmärksamheten blev negativ.

Detta är två exempel på när det ofta tänkta – bra betyg är kul! – beröm är motiverande! – att nå mål är engagerande! – inte Mer >

4C0EF63B-4A83-472E-8212-632F12E7BFA8

Eudaimonia

Eudaimonia – ”human flourishing”; a contented state of being happy and healthy and prosperous  - är det drivkraften för utveckling av framtidens samhälle och arbetsliv? Det var en av teserna Nell Watson lyfte fram i vid seminariet ”Modern lifestyles – defining yourself in a jobless society” på MINC igår kväll. Hon tog oss med på ett framtida äventyr i arbetslivet som vi samtidigt är mitt i och delaktiga i utvecklingen av.

Ett arbetsliv som styrs allt mer av algoritmer och Artificiell intelligens och som innebär att människan ersätts av dessa eller robotar. Arbetstiden har minskat genom århundradena och förutspås minska allt mer och kanske innebär det en 20 timmars vecka. I alla fall för dem som har ett entreprenörstänk och är kreativa. Vi är mitt i en turbulent kaotisk tid som under de närmaste 10-30 åren kommer att vara ett kaos under transformeringen från industrisamhälle till det nya samhället och arbetslivet. Ett samhälle och arbetsliv där aglity är den nya doktrinen och i vilket agilt ledarskap i lean-organisationer får allt större genomslagskraft i och med digitaliseringen av samhälle och arbetsliv.

I arbetslivet innebär det att företagens organisationer är små och jobbar i kluster om cirka 5 personer som bygger upp ett nätverk som Mer >

Är det lojalt att vara snäll?

Jag har vid flera tillfällen stött på verksamheter där det pyser ut stötar av frustration, men där man väljer att ständigt släta över genom att säga att ”man själv bara har en dålig dag”, ”att ju alla gör så gott de kan”, ”alla har mycket att göra så inte konstigt att …”.

Frustrationen, irritationen eller missnöjet ligger under ytan, men det pratas inte öppet om det. ”När jag har frågat varför de inte tar upp det i arbetsgruppen får jag svar som ”vill inte ytterligare belasta kollegorna/chefen” (som man tycker om), ”det är svårt att ta upp utan att det uppfattas som kritik” (man vill inte såra någon) eller att man inte vill uppfattas som gnällig och besvärlig (negativ). Man vill helt enkelt vara, och uppfattas som, glad och snäll mot sin likaledes glada och snälla omgivning.

Eftersom man av missriktad snällhet (?) undviker att ta tag i det som frustrerar ökar risken för att 1) problemen blir större och allt svårare att göra något åt, och 2) att det blir allt svårare att ta upp men också att reaktionen riskerar att bli mer negativ ju längre tid som gått ”varför har du inte sagt nåt tidigare?”

Det man tänkte sig var en Mer >