Inlägg

Tänk om, tänk nytt

Hur ofta sker omorganisationer i olika verksamheter? Jag har funderat…

Mångfald – fungerar redan nu.

Mångfald – fungerar redan nu. Mycket prat om att mångfald berikar näringsliv och den offentliga sektorn. Men det finns sedan länge fungerande organisationer. Varför lyfts de inte fram?