Inlägg av Viveka Eriksson

Den kreativa organisationen. Arbetslivets Dag 2013.

Den kreativa organisationen. Farida Rasulzada, Lunds Universitet. Kreativitetsforskaren Farida Rasulzada, biträdande lektor i psykologi vid Lunds universitet, var tredje föreläsaren under Arbetslivets dag 2013. Farida har doktorerat på sambandet mellan ett innovativt arbetsklimat och välbefinnande. Dagens föredrag kom att handla om den kreativa organisationen och de många vinster arbetsgivaren har på att främja sin personals […]

Gårdagens metaforer i dagens arbetsliv. Arbetslivets Dag 2013.

Gårdagens metaforer i dagens arbetsliv. Om hur digitalisering utmanar vårt sätt att se arbete. Stefan Larsson, Lunds universitet. Den näst sista punkten på Arbetslivets dag 2013 handlade om hur digitalisering utmanar vårt sätt att se arbete. Stefan Larsson är postdoktorforskare vid Rättssociologiska enheten på Lunds universitet samt föreståndare för Internetinstitutet vid Lunds universitet (LUii). Han […]

Diskursiva arbetsmiljörisker. Arbetslivets Dag 2013.

Diskursiva arbetsmiljörisker. En ny dimension i riskbedömningen. Första ämnet efter lunch på Arbetslivets dag 2013 var Diskursiva arbetsmiljöer. Lisbeth Rydén, projektledare och forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö högskola och Kommunförbundet Skåne, presenterade ett projekt som tagit fasta på en annan utgångspunkt än den traditionella arbetsmiljöforskningen. Krav/kontroll/socialt stödmodellen, som länge varit […]

Cybermobbning i arbetslivet. Arbetslivets Dag 2013.

Som andra punkt på Arbetslivets dag presenterade Sandra Jönsson, fil dr i psykologi, och Rebecka Forssell, doktorand vid Urbana studier på Malmö högskola, fenomenet cybermobbning. Rebeckas avhandlingsarbete handlar om cybermobbning i arbetslivet. Sandra och Rebecka introducerade begreppet cybermobbning genom att visa ett utdrag ur SVT:s program Granskarna den 5 februari 2013; Män som näthatar kvinnor, […]

Medarbetarenkäter. Arbetslivets Dag 2013.

Medarbetarenkäter – vad gör vi med dem och vad gör de med oss? Robert Holmberg, Lunds Universitet Först ut av föreläsarna under Arbetslivets dag den 3 april var Robert Holmberg, fil dr vid Instutionen för psykologi, Lunds universitet och ämnet var medarbetarenkäter. Medarbetarenkäter är något som används i över 50 % av västerländska organisationer. Syftet […]

Nätverk Arbetslivet bildade förening

Styrelse och revisorer; från vänster Maria Kullberg, ordförande, Anna Lundqvist Frogner, Camilla Ländin, Lisbeth Rydén, Margaretha Grönqvist, Jonas Plunteman, Iris Gabriela Svensson, Annika Martinsson, revisor, Jenny Everskog, revisor och Tanja Parkkila med support Tyra. Till varma applåder och glada tillrop bildades föreningen Nätverk Arbetslivet igår kväll och Maria Kullberg valdes till ordförande. Intresset för att […]

Visions- och planeringsdag i Malmö 3 februari 2012

Planeringsdag i Nätverk Arbetslivet Förra fredagen samlades planeringsgruppen i Nätverk Arbetslivet för att blicka framåt på 2012 års aktiviteter. Både gamla och nya medarbetare och speciellt inbjudna gäster välkomnades av Maria Kullberg, nätverkets grundare, och arbetet blev precis så dynamiskt som det ska vara vid ett sådant här tillfälle. Dagen inleddes med en genomgång av […]

Slashkarriären gör dig frisk

Så fick jag då äntligen ett ord för det jag sett entreprenörsandan göra med mångas yrkesliv – de har blivit slashworkers. Begreppet, får vi veta i Aftonbladet den 2 september, är myntat av den amerikanska New York Times-journalisten Marci Alboher, som beskrivit fenomenet i boken One person/Multiple Careers. Kan du sätta mer än ett epitet […]