Inlägg av Andreas Brömster

Att få sina normer ifrågasatta.

”Det handlar om mina värderingar och de kommer från min bakgrund, jag kan inte tvinga dig att tycka som jag men om vi kan skapa en dialog utan att vara dömande tror jag vi båda kan växa som individer.”   Att arbeta med normer och värderingar kan vara ett tveeggat svärd, det ger enligt mig […]

HBTQH – ?

En del av mitt uppdrag här är att skriva om normer, idka en del normkritik och diskutera HBTQ-frågor i arbetslivet. För att komma igång med det tänkte jag som ett kort första inlägg beskriva den nämnda förkortningen och uppmana er att fråga om det är några begrepp i sammanhanget som är svåra eller förvirrande. Jag […]

Tål du bilden av ditt jobb?

Det talas ibland om employer branding, ryktet ett företag eller en organisation har som arbetsgivare. Enligt min erfarenhet är det många arbetsgivare som inte på något sätt arbetar med det. Som om de anser sig leva i en kortsiktig bubbla utan någon som helst tanke på att framtida arbetstagare ser dem och deras dåliga marknadsföring […]

Påverka genom ditt medlemskap!

Konstförening, politiskt parti, fackförening, idrottsförening eller bostadsrättsförening? Många i Sverige är medlemmar i en förening av något slag, vi betalar en medlemsavgift och får ofta en tidning eller liknande men det är inte alltid vi är direkt engagerade. Eller så är det en förening vars verksamhet vi skickar iväg barn till utan att reflektera över […]