Inlägg

Hur ta tillvara på varandras olikheter?

Hur ta tillvara på varandras olikheter? Hur kan vi lära av…

Konsten att inte ställa grupper mot varandra

Häromdagen var jag på ett möte om hur föreningar, myndigheter…

Värderingar – allas lika rätt på jobbet

/
"Det VET man ju hur det är i de där länderna, eller hur?",…

Mångfald – fungerar redan nu.

Mångfald – fungerar redan nu. Mycket prat om att mångfald berikar näringsliv och den offentliga sektorn. Men det finns sedan länge fungerande organisationer. Varför lyfts de inte fram?

Rätt person på rätt plats – om att nyttja personligheter rätt

/
För många arbetsplatser är det befruktande att det finns…

Vem får synas och ta plats på jobbet?

"Vad gör vi som underlättar eller försvårar för människor…

Rätten att få vara du på jobbet

/
"Själv är jag inte homofob, men någon i personalen kanske…

Tillit för att jobba tillsammans

"Vi och dem", "Vem har gjort vad eller har inte gjort det de…

Fungera på olika sätt på jobbet

Människor har olika funktionsnedsättningar, funktionshinder,…

Yttrandefrihet – frihet och (ibland) förbannelse

Yttrandefrihet rör kanske inte direkt arbetslivet, men det rör…