Inlägg av Mia-Jonas Plunteman

Från gymnasiesärskola till arbetslivet

är inte alltid det lättaste! Som dyslektiker stämplades jag år 2000 som ”mindre begåvad” och blev särskolklassad inför gymnasiet. Då hade jag under tio års tid kämpat och kämpat utan att nå det där halmstrået för att nå upp till gymnasiet och kunskapens hårda krav inom skolan. Med hårda krav menar jag inte att de […]