Inlägg av Per-Daniel Olsson

Politiska vinstintressen eller vad styr i offentlig sektor?

I en av böckerna i kursen i arbetslivpsykologi står det väldigt intressanta saker. Boken skildrar resultatet av en omorganisation i vården och sätter ord på en del problem som har lett till den kris offentlig sektor just nu genomgår. Vi läser i dagstidningarna om sjuksköterskeuppror, höga ohälsotal och avhopp från de människovänliga yrkena inom skola […]