Dialogverktyg vid förändring

Jag var på konferens i Köpenhamn förra veckan Wellbeing at Work. Utöver en mängd forskningspresentationer deltog jag också i en workshop med en kampanjverksamhet ”Travelling information team” (Rejseholdet) från det danska ”Kunskapscenter för arbetsmiljö”. De reste runt på danska arbetsplatser och gjorde workshoppar där man på relativt kort tid gick igenom olika teman inom arbetsmiljö.

De arbetade väldigt strukturerat med ett antal olika dialogverktyg. Ett av dem rörde förändringsarbete och var uppdelat på tre steg:

1) Varje person fick skriva lappar med sina farhågor respektive hopp i samband med förändringsarbetet.

Bild på hopp farhåga realism

Fyrfältsschemat där lapparna sattes upp allteftersom de diskuterades.

2) Därefter diskuterade man i gruppen om hoppen respektive farhågorna var realistiska eller orealistiska. Lapparna sattes allteftersom in i en fyrfältstabell.

3) När alla lappar hade gåtts igenom valde man ut de två viktigaste faktorerna som man kunde göra något åt och fokuserade på dem.

En ganska enkel modell som har visat sig hjälpsam för att öka förståelsen såväl för förändringen som för förändringsarbetet, men det viktigaste av allt, att kunna förändra med hälsan och stoltheten i behåll.

Vill du veta mer om hur danskarna arbetar med information och kunskapsspridning om arbetsmiljö, och självklart också om Rejseholdets arbete, kan du gå in på nedanstående länkar. Där finns mängder av material som vem som helst kan använda:

http://www.frastresstiltrivsel.dk/

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/Forandringer/Viden-om-forandringer

Lisbeth Rydén
Följ mig på:
1 svara
  1. Eva Jansén
    Eva Jansén says:

    Intressant metod. Är övertygad om att den ger effekt, eftersom den visualiserar oron och ger de som är involverade möjlighet att beskriva den i ord och hitta lösningar för hur man går vidare.

Kommentering är stängd.