Gammal blir ung.

Nu har det hänt! Jag hänger inte med i musiksvängen längre. Tur att jag har barn som kan uppdatera mig på vad som är aktuellt. Vilken artist är inne och vilken är ute.

– Det är ju bara gamla mäniskor som inte har koll på vad som är inne eller ute, och jag trodde att jag hade koll.

Vad hände, eller framför allt när hände det? När missade jag de nya artisterna? Är du uppdaterad på de senaste trenderna? Eller tror du dig bara vara uppdaterad.

Hur är det då på arbetet? 

– Nya kvastar sopar bäst, brukar man säga.

Är nya liktydigt med unga? Eller kan man förnya sig med jämna mellanrum? Arbeten är olika till sin utformning och ställer olika krav på de som arbetar med uppgifterna. Något arbete kanske medför till sin karaktär att det ställs hög grad på koncentration, men det kan in sin utformning vara ganska likformiga från år till år. Andra jobb kan kräva en mer kreativitet som medför att medarbetaren måste anpassa sitt arbete till omgivningen för att kunna följa trender och flöden på den marknaden.  

Oavsett vilket så finns det de som är nya på sitt arbete och de som har varit där längre. Finns det en gräns för när man har varit för länge på ett arbete? När utvecklar man inte mer? När upplevs det som om man var med på den ”gamla kungens tid”?

Svaren finns kanske i hur man mixar ett arbetslag och hur man stimulerar medarbetarna under deras anställning. Förhoppningsvis kan medarbetare utvecklas tillsammans med företaget eller verksamheten och därigenom också medbringar erfarenhet. Andra kommer in som nyanställda och sprider nya visioner om hur man skulle kunna driva och utveckla saker.

De som inte är villig till att ta till sig nya idéer och utvecklas tillsammans med verksamheten blir lätt de som upplevs som bakåtsträvande. Kanske är det dags för dem att söka stimulans inom ett annat område?

Detta skulle då innebära att om man är villig att lyssna på nya idéer och blanda den med den erfarenhet som man har sedan tidigare, kommer man som enskild att vara utvecklande för ett företag oavsett vilken ålder som man har.

Själv så lyssnar jag med spänning på barnens musikintressen.   

Patrik Ekstrand
Senaste inläggen av Patrik Ekstrand (se alla)