Gemensamma mål – en självklarhet?

Ett uttryck som i mina öron ofta passerar som en självklarhet är ”Gemensamma mål”. Det är tydligen en förutsättning för en god verksamhet. Varför måste vi ha samma mål? Räcker det inte att vi har förenliga mål? Eller att jag ställer upp på att arbeta för dina? Varför måste det också bli ”mitt mål”? Att sträva efter att alla skall ha samma mål är att göra arbetet mer personligt än det behöver vara. Räcker det inte med att jag handlar i enlighet med eller i varje fall inte motverkar verksamhetens mål, måste jag också införliva dem i min egen målarsenal (om jag nu har någon)? Hur ska vi säkerställa att vi har gemensamma mål? Ska vi ”bekänna” oss till de uppsatta målen vid arbetsplatsträffar och i utvecklingssamtal ? Är kritik av de gemensamma målen tecken på illojalitet?

Än svårare blir det när vi pratar om gemensamma värdegrunder. Inte nog med att jag ska övertygas ha samma mål som organisationen eller mina kollegor, jag måste också ha en värdegrund gemensam med dem. Vad är det i vårt samhälle som gör det självklart att vi måste ha samma värdegrund – kan man komma överens om vad ett värde är; är ett värde alltid lika? Är tex ’respekt ’alltid samma sak? Kan vi komma överens om vad ’demokrati’ alltid innebär? Är jämlikhet som begrepp självklart? osv.

Är det inte snarare så att det är begrepps OLIKA betydelser som är intressanta? Att respekt, demokrati, jämlikhet osv kan betyda MÅNGA saker, för olika personer och i olika situationer? I så fall behöver vi inte en gemensam värdegrund, vi behöver förstå varandras. Först då kan vi välja att ta hänsyn till de olika aspekterna av ett värde – oavsett om vi vill främja den synen eller motverka den. Eller som en vän till mig så klokt sa: att vi skapar förståelse gemensamt, inte en gemensam förståelse. (Tack Lars Jonsson för den insikten!)

Så varför sägs det att vi måsta ha en gemensam värdegrund och gemensamma mål? Det kan väl knappast vara utvecklande för verksamheten att alla tolkar världen på samma sätt, strävar åt samma håll och tänker likadant? Möjligen skulle det – på kort sikt – kunna göra livet enklare för den som vill ’få någon annan att…’, men är inte de flesta organisationers mål att överleva på lång sikt?

Lisbeth Rydén
Följ mig på:
3 Kommentarer
 1. Maria Kullberg
  Maria Kullberg says:

  Det är det här som har fått mig att reagera mot det idag så vanliga värdegrundsarbetet som bedrivs på många arbetsplatser. Många gör det säkert bra så att det fyller en funktion, men jag har också hört exempel där man tänker just i termer av att alla verkligen måste tycka och tänka likadant. Då försöker man göra något ogörbart, tänker jag.

  Det går inte att få en samling människor att få samma värderingar! Man är på en arbetsplats av så olika skäl, någon brinner för en viss del av innehållet i arbetet, någon är där för att tjäna pengar och för en tredje är möjligheten till karriär det viktiga. Att då få alla dessa att förändra sina värderingar till att bli samma som hela arbetsplatsens? Nej, det är inte rimligt! Det kommer ofelbart att finnas någon som sitter tyst alternativt bara nickar instämmande under diskussionerna, och sen ändå går ut och jobbar på samma vis som förut. Tror som du, Lisbeth, att en förståelse för varandras sätt att tänka och resonera är mer fruktbart för verksamheten. Sen kan arbetsgivaren ta hjälp av sina anställda för att formulera vad det är man sysslar med/står för, så att det finns något att förhålla sig till och tycka till om. Men det är inte samma sak som att skapa en gemensam värdegrund!

  Det hade varit jätteroligt att höra om olika erfarenheter från arbetsplatser där man arbetat med värdegrund och mål. Hur resonerade ni kring vad som skulle uppnås med värdegrundsarbetet/målarbetet?

 2. Lisbeth Rydén
  Lisbeth Rydén says:

  bengtharry’s blog tar idag upp en aspekt som ligger i samma härad; när tankekollektiven gör det omöjligt att tänka ’annorlunda’. Allt som bryter mot det vanligen tänkta negligeras (hörs inte/förstås inte) eller avfärdas som osant. Om detta och andra samhälleliga aktualiteter kan du läsa på: http://www.bengtharry.me

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Camilla Ländin, Ett gott arbetsliv. Ett gott arbetsliv said: Bloggat:: Gemensamma mål – en självklarhet? http://gottarbetsliv.se/2010/09/29/gemensamma-mal-en-sjalvklarhet/ […]

Kommentering är stängd.