Stort intresse för nytt forum – Arbetslivets Dag 4 april!

PRESSMEDDELANDE

Stort intresse för nytt forum – Arbetslivets Dag 4 april!

Torsdagen den 4 april är det dags att sätta arbetslivets frågor i fokus i Skåne. Då arrangerar Nätverk Arbetslivet tillsammans med Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning och Utvärdering (CTA) vid Malmö högskola för första gången Arbetslivets Dag 2013.

Syftet är att skapa en mötesplats i Skåne för att diskutera arbetslivets olika frågor.

– ”Vi har fått en fantastisk respons, större än vi vågade hoppas på. Vi har till och med fått ordna en större lokal än vi bokat från början. Vi har nu 70 anmälda deltagare och vi spänner över massor av olika titlar och yrken, från arbetsmiljöingenjörer till forskare, HR-specialister och personalchefer, kul!” säger Maria Kullberg, ordförande för Nätverk Arbetslivet.

Mellan kl 8 och 18 fylls Ubåtshallen på Malmö Högskola med föredrag och samtal kring sex olika teman hämtade från vårt arbetsliv. Dagen avslutas med mingel och eftersnack för att ge ytterligare möjlighet att knyta kontakter för ett gott arbetsliv.

Bland dem som håller korta inspelsföreläsningar finns bl. a. tre forskare, Tuija Muhonen, Sandra Jönsson och Rebecka Forssell, från CTA som ska prata om cybermobbing i arbetslivet, och Jeanette Larsson, polis och föreläsare, som delar med sig av sina erfarenheter som kvinna och gay i en starkt hierarkisk, manlig organisation.

Läs mer om Arbetslivets Dag 2013:
http://arbetslivetsdag.se

Nätverk Arbetslivet är en ideell förening som funnits sedan 2009. Vi vill skapa plattformar som bidrar till ett gott arbetsliv. 

För mer info kontakta:
Maria Kullberg, ordf, tel 070 145 37 00, maria@kullbergutveckling.se
Camilla Ländin, vice ordf, tel 070 651 69 39, camilla@primautveckling.se

Arbetslivets Dag 2013 - Malmö 4 april

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)