Inlägg

Från gymnasiesärskola till arbetslivet

/
är inte alltid det lättaste! Som dyslektiker stämplades jag…