Inlägg

Politiska vinstintressen eller vad styr i offentlig sektor?

I en av böckerna i kursen i arbetslivpsykologi står det väldigt…