Inlägg

Självledarskapets olika roller

Att leda sig själv innebär inte att andra inte får ha åsikter om ens arbete eller att man inte har ansvar för det gemensamma. Enligt Kûrstein är minst fem olika roller viktiga att hantera för anställd i en "självledarorganisation".