Inlägg

Självledarskapet – inte bara av godo

Självledarskapet pratas ofta om som en personlig egenskap eller förmåga som man antingen har eller inte har, men självledarskapet är en organisationsform, med sina specifika karaktärsdrag och villkor, oavsett vilka enskilda människor som för tillfället finns i verksamheten.