Tidiga rehab-insatser försämrar chanserna?

I veckan publicerade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, en rapport som har fått en del uppmärksamhet. Rapportförfattarna har i en undersökning av 13 500 personer kommit fram till att det finns ett negativt samband mellan tidiga rehabiliteringsinsatser och sjukskrivningsperiod och sjuk-eller aktivitetsersättning.

Det innebär att de som fick tidiga insatser hade en längre sjukskrivningsperiod och större andel som gick till sjuk- eller aktivitetsersättning än de som påbörjade sina insatser senare. Ett resultat som förvånade forskarna. Förväntningen var det motsatta, dvs att tidiga insatser skulle ge snabbare återgång till arbete eller minskad risk för sjukersättning. Forskarna vet inte hur sambandet ser ut, bara att det finns ett samband.

Om vi utgår från att rapporten inte har några inbyggda fel, utan att det faktiskt förhåller sig så att tidiga insatser försämrar chanserna för en del att komma tillbaka till arbetet, undrar man ju vad det kan bero på?

  • Att insatserna som sådana är dåligt anpassade till den enskilda personen/situationen?
  • Att kontakt med myndigheter; möten, dokumentation, resor etc, gör att kroppens återhämtning försenas (att man inte får vara sjuk i fred)?
  • Att insatserna skapar en extra press snarare än utgör ett stöd vid sjukdom: oro för att vara i händerna på någon annans beslut, pressen av att känna en deadline, krav på kartläggning, aktivitet, beslut etc etc.

Jag har ingen aning, men jag kan tänka mig att det finns en mängd faktorer som bidrar – enskilt och i samverkan. När jag tänker efter är det ganska hemskt att jag inte blev så värst förvånad och snabbt kunde komma på en mängd faktorer som skulle kunna ”förklara” resultatet.

Det säger kanske en del om hur många av de jag möter, som har haft kontakt med Försäkringskassan, sjukvården och andra i sin rehabilitering, förmedlar för bild av sin rehabiliteringsprocess. Ibland är det trots insatserna, inte tack vare, som de kan återgå till ett vettigt (arbets)liv. Vad tänkte du när du hörde rapportresultatet?

___________________________________________________________________________________

PS: Jag vet också att många får stor hjälp av Försäkringskassan, sjukvården mfl och att många har både har behov av och blir hjälpta av att dessa insatser kommer tidigt. Ovan vill jag endast spekulera i när detta inte tycks vara fallet.

Lisbeth Rydén
Följ mig på: