Vad får dig att trivas och göra ett gott arbete?

Det finns väldigt många företag som sysslar med organisationsutveckling, ledarskapsutveckling, medarbetarundersökningar, arbetsmiljöfrågor –  både fysiskt och psykosocialt
e t c, e t c.  Det är inte så konstigt, eftersom både organisationer och människor är komplexa och arbetsmiljön kan därför ses från många perspektiv.

Men ibland undrar jag om man inte gör det mer komplicerat än vad det borde behöva vara.

Jag menar, vi människor är visserligen komplexa varelser, men samtidigt har vi alla samma grundläggande behov: Att tillhöra, bidra och bekräftas. Vi är bara lite olika tydliga med det.  Självklart har vi olika utgångspunkter beroende på om vi är arbetsgivare eller arbetstagare. Men människor är människor, oavsett vilken yrkesidentitet man har. Det finns forskning som visar att om en arbetsgivare tillfredsställer de här grundläggande behoven och dessutom kommunicerar väl och tydligt, ger arbetstagarna möjlighet att använda sin fulla kompetens och mandat att utföra jobbet på bästa möjliga vis, också får högpresterande arbetstagare – lite förenklat uttryckt.

Vore det då inte lämpligt att företag och organisationer också tillgodoser de behov och ger de förutsättningar som krävs för att personal och chefer ska må bra och utföra sitt jobb på allra bästa sätt?

I det finns inga förlorare, bara vinnare.

Uppenbarligen är det lättare att säga än att faktiskt åstadkomma. Kanske beroende på okunskap, men säkerligen också på grund av att det finns en önskan om omedelbar effekt av det som görs. Det vill säga, man vill ha snabb och hög avkastning. Och det kanske inte är kompatibelt med större fokus på arbetstagarna? Åtminstone inte kortsiktigt. Däremot är jag övertygad om att den effekten skulle uppstå om man hade ett mer långsiktigt perspektiv.

Hur ofta sätter vi oss ner enskild eller tillsammans och verkligen dissekerar oss själva i förhållande till det arbete vi går till varje dag. Vad är det som får mig att trivas och göra ett gott arbete? Eller vad är det som gör att jag vantrivs? Vad är det jag behöver för att känna mig glad och entusiastisk inför det arbete jag ska utföra? Det kan vara väl värt att tänka på. Särskilt som jag är ganska övertygad om att de flesta kommer fram till ungefär samma slutsats: jag behöver bli sedd, jag vill ha stimulans, utveckling och ett visst mått av frihet, kanske?

Självklart är det ganska stora skillnader mellan att arbeta på en liten arbetsplats och på en stor. På den lilla arbetsplatsen är alla nära varandra – åtminstone fysiskt. På den stora ser det ju ut på ett helt annat sätt. Men även på den stora arbetsplatsen har man ju mindre enheter och någonstans måste man ju börja!

Jag tror att vi skulle må bra om funderade  på hur vi skulle vilja ha det. Kanske blir effekten av det också lite mer konkret och konstruktiv kritik, istället för allmänt gnäll?

Vad tror ni om det?

Vad behöver du för att kunna göra ditt allra bästa och bidra så som du vill bidra?

 

 

 

 

 

 

Cecilia Sahlström
Senaste inläggen av Cecilia Sahlström (se alla)