Använd dina drömmar

Tänk dig att du är på väg till ett viktigt möte. Oavsett vilken roll du har på mötet så har du förmodligen förhoppningar eller önskningar om hur mötet ska utvecklas. Det kan handla om vilken stämning det ska vara, vilken samtalston som ska gälla, hur effektiva ni ska vara eller på vilken strategisk nivå du hoppas att diskussionerna ska ligga. Kanske hoppas du att du ska trivas, att du ska bli inspirerad och att du ska kunna bidra med dina styrkor och komma till din rätt.

Det kan också finnas farhågor: det blir nog ett långt möte, vi kanske inte kommer någonstans, jag vet inte om jag vågar säga min åsikt, kommer de andra att lyssna på mig? Kommer de att bry sig? Kommer mötet att handla om det som jag vill eller om någonting annat?

Alla dessa förhoppningar och farhågor skapar tillsammans vår dröm om mötet som kommer. Ofta har vi inte formulerat drömmen för oss själva. Kanske tycker vi att det handlar om helt självklara önskningar.

Vad är det som avgör om drömmen bli till verklighet? Tänk om verkligheten – i det här fallet själva mötet – bestäms av summan av våra drömmar? Hur stark är din dröm, hur tydlig är du i din intention när du kliver in i rummet?

Nästa gång du deltar i vilket sammanhang som helst: formulera din högsta dröm för dig själv i förväg. Välj att gå in i sammanhanget med en tydlig intention, en dröm om vad du tänker bidra till att skapa. Håll drömmen som du skulle hålla en fågel i handen: inte för hårt så att den går sönder och inte så löst att den flyger i väg.

Vad blev annorlunda?

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)