Arbetsgivarens nya utmaningar

Idag vill jag knyta an till Maria Kullbergs tidigare blogginlägg om nätverkssamhället; förmågan att nätverka blir viktigare än din kunskap och formella kompetens. Med nya forum och sociala medier skapas nya vägar och nya möjligheter.

I veckan läste jag en artikel om i vilka yrken människor stannar kvar längst, respektive kortast, tid. Artikeln finns sedan länge i pappersåtervinningen, men tillsammans med Marias blogginlägg började jag fundera på vad som egentligen får oss att stanna kvar på vårt arbete och vår arbetsplats. I en tid då rörligheten och valfriheten står i centrum och där individualismen hyllas blir det en större och större utmaning för arbetsgivare att lyckas få sina anställda att stanna i verksamheten. Kanske är det inte ens eftersträvansvärt att behålla sin personal? Kanske inte i alla verksamheter, men inom många sektorer tänker jag att kontinuitet är absolut avgörande för att verksamheten ska fungera, utvecklas och blomstra.

Arbetet är en inkomst som de allra flesta av oss behöver. Men med nya forum finns nya vägar att lyckas i arbetslivet.  Med detta följer en än större utmaning för arbetsgivaren. Alla vi människor har olika motivatorer, vad som peppar oss att gå till arbetet på morgonen, vad vi gruvar inför och vad vi ser som utmaningar.  Vad är det egentligen som får oss att stanna kvar på vårt arbete? Är det att vi är motiverade? Lönen? Att jobbet helt enkelt måste göras för försörjningen? Insikten att vi kan förändra? Kanske rent av förändra människors liv (rädda liv som ambulanspersonal eller behandla missbrukare som terapeuter) Är det glädjen i att träffa arbetskamraterna?

Hur är det för just dig? Å vad kan just din arbetsgivare göra för att i vårt nya nätverkssamhälle göra ditt arbete än mer attraktivt och i längden behålla just dig som resurs?

Linnea Gideonsson
Senaste inläggen av Linnea Gideonsson (se alla)
2 Kommentarer

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Ett gott arbetsliv and Maria Kullberg, Ett gott arbetsliv. Ett gott arbetsliv said: Bloggat:: Arbetsgivarens nya utmaningar http://gottarbetsliv.se/2010/10/07/arbetsgivarens-nya-utmaningar/ […]

Kommentering är stängd.