Årsmöte med workshop och Twitterföredrag. Malmö 11 mars.

Välkommen på kreativt årsmöte!

Vi tänker ta för vana att hålla kreativa årsmöten, och bjuder nu in till en kväll för att snacka om hur vi kan bidra till ett gott arbetsliv under det kommande året. Vad tänker du att vi kan göra för att uppmärksamma arbetslivets frågor?

Om du inte har möjlighet att göra oss sällskap den här kvällen får du mer än gärna skriva en rad eller två till oss. Antingen i en kommentar till det här inlägget, på vår Facebooksida eller i vår Facebookgrupp, eller varför inte via e-post?

Vi inleder årsmötet med falafel och mingel innan vi går igång med en liten dos formalia och en stor dos kreativ workshop.

Självklart vill du vara med om det här! :)

@arbetslivet på Twitter

Kom igång med Twitter!

Tanja Parkkila från Dolda Jobb ger oss inblick i vad twitter är och hur du kommer igång där. Lär dig vad en hashtag är och hur vi kan använda det för att verka för ett gott arbetsliv! Hur du hittar intressanta kontakter och samtal att delta i. Hur du kan använda twitter i ditt eget företag eller för att sprida ordet om ett gott arbetsliv!
@doldajobb
@arbetslivet

Plats:
Medlem i Nätverk ArbetslivetFolkuniversitetet, Regementsgatan 4, Malmö

Tid:
Måndagen 11 mars kl 17.30-20.00

Kostnad:
Kostnadsfritt för medlemmar i Nätverk Arbetslivet 2012 och 2013. Ditt medlemskap för år 2012 ger dig automatiskt rösträtt detta år, men självklart vill du väl bli medlem för innevarande verksamhetsår också?

Årsmötet på Facebook

Anmälan till årsmötet

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag kommer på årsmötet!

Bli medlem 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag vill bli medlem och betalar med kort (Payson) 250 kr
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag sätter in 250 kr på BG 128-7648 (namn + e-post som medd där)

Varmt välkommen hälsar styrelsen för Nätverk Arbetslivet!

Maria Kullberg, ordförande Nätverk Arbetslivet Camilla Ländin, vice ordförande Nätverk Arbetslivet Lisbeth Rydén, ledamot Nätverk ArbetslivetAnna Lundqvist Frogner, sekreterare Nätverk Arbetslivet Iris Svensson, ledamot Nätverk Arbetslivet Margaretha Grönqvist, ledamot Nätverk Arbetslivet Jonas Plunteman, kassör Nätverk Arbetslivet Tanja Parkkila, ledamot Nätverk Arbetslivet


Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Mötets behöriga utlysande
 • 3 Val av mötesordförande
 • 4 Val av mötessekreterare
 • 5 Godkännande av dagordning
 • 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
 • 8 Bokslut för det avslutade verksamhetsåret
 • 9 Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11 Fastställande av medlemsavgift
 • 12 Val av ordförande
 • 13 Val av övriga styrelseledamöter
 • 14 Val av revisorer
 • 15 Val av valberedning
 • 16 Inkomna motioner
 • 17 Diskussion kring kommande verksamhetsår
 • 18 Övriga frågor
 • 19 Mötets avslutande
Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)