Inlägg av Lisbeth Rydén

Vem blir du av jobbet? Någon du vill vara?

Identitet är ett svårt begrepp (som jag inte tänkte gå igenom just nu) men det är en viktig aspekt av hur vi mår av, och på, jobbet. Istället för begreppet identitet kan man fokusera på vilken ”form” som skapas åt mig på jobbet, inom vars ramar jag (och alla andra) kan bli någon. Inom den […]

Närvarande chef är en lösning. Vad är problemet?

Jag hör allt oftare begreppet ”närvarande chef”. Närvarande chefer är bra för arbetsmiljön och för verksamheten. Och för en massa andra saker av olika slag. På det hela taget verkar det vara bra med chefer. Som är närvarande. Jag undrar varje gång: vad händer om chefen inte är närvarande? Faller verksamheten ihop? Fattar inte de […]

Belastande begeistring eller begeistrande belastning?

Igår skrev Mats Fred om att ”riktigt” arbete blir man smutsig av. En känsla jag tror många kan känna igen sig i – oavsett om man blir smutsig av sitt arbete eller inte. En annan aspekt av det Mats skriver om är att det för allt fler är svårare att se vad man har åstadkommit. […]

Organisatorisk arbetsmiljö – inte bara stress och ledarskap!

Idag den 31 mars 2016 börjar Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” att gälla. Den ställer bland annat krav på att arbetsgivaren (cheferna) har kunskap om hur arbetstiderna påverkar hälsan, hur man förebygger, uppmärksammar och hanterar kränkande särbehandling (mobbning) och hur den organisatoriska arbetsmiljön påverkar de anställda. Ingen punkt är enkel men jag […]

Upphandlandets diskriminerande effekter

Jag är en mycket kompetent konsult inom mitt område. Jag kan ledning, organisering och hur det påverkar de som berörs av det (organisatorisk arbetsmiljö). Jag kan hålla många perspektiv i huvudet samtidigt – uppdraget, medarbetarna, chefens, kundens, samhällsutvecklingen osv. Jag har arbetat länge inom offentlig sektor – som tjänsteman och konsult – men jag har […]

Vem bestämmer din bekvämlighetszon?

Jag har vid några tillfällen varit med på aktiviteter i grupp där det förväntas att jag lydigt och utan att fråga varför ska följa instruktioner av olika slag. Det kan vara att jag ska göra vissa rörelser, skratta (eller snarare låtsas som om jag skrattar, dvs göra rörelserna och ljuden), måla en tavla tillsammans med […]