Boktips: Videnarbejde og stress

Som tredje boktips under sommaren får det bli en dansk bok av Buch, Andersen och Sörensen som heter Videnarbejde og stress och handlar om precis det: Kunskapsarbete och stress. Den visar tydligt att så som vi pratar om stress idag blir svårt att tillämpa i många sammanhang. I deras bok exemplifierat med kunskaparbetare, men jag tror att det går långt utöver endast dessa yrken.

I alla fall, en av poängerna är att det som är lockelsen i arbetet (begejstring) också är det som gör det stressigt (belastning); osäkerhet om vad som är ”ett bra arbete”, självständigheten och den därtill hörande möjligheten (och kravet) på att hitta unika lösningar på unika problem mm. Med en traditionell syn på stress – med bland annat gränsvärden och eliminering av riksfaktorer – skulle kunskapsarbetarnas arbete inte finnas. Tar man bort det som stressar tar man bort själva arbetet. Deras slutsats är att det behövs ett annat sätt att prata om stress, en annan begreppsapparat, för att vi ska kunna fånga de problem många av oss möter i arbetslivet.

 

Boken är på danska och finns på Adlibris för 277 kronor.

Lisbeth Rydén
Följ mig på: