Det är vår! Så låt oss prata lite om hösten…

Äntligen släppte vintern sitt grepp över Sverige. För företag innebär den här tiden att det snart är dags för välbehövlig semester. För den ideella sektorn är våren ofta årsmötestid. Varje helg är det en ny organisation som har årsmöte, stämma eller kongress. Den här veckan är det dags för bland annat Miljöpartiet och Afrikagrupperna. Förra veckan hade Amnesty sitt årsmöte.

Årsmötet är det tillfälle då organisationen samlar ihop sig, utvärderar, blickar framåt och ofta väljer nya företrädare. Nya styrelser bildas, för att sedan ta sommarledigt några månader innan styrelsearbetet börjar på allvar.
Att få igång arbetet i en nyvald styrelse är samma slags process som när ett nytt team sätts ihop i ett företag. Det handlar om grupputveckling och om motivation.

Hur ger ni de nya grupperna bästa möjliga förutsättningar att klara sina uppdrag? Här handlar det om två delar: vi brukar kalla dem struktur och kultur. Strukturen kan t ex bestå av olika formella roller, uppgifter, stadgar, arbetsordningar eller hur besluten fattas. Kulturen handlar om det mellanmänskliga. Om samtalet, samarbetet, relationerna.

Det är lätt att sätta igång med strukturen. Det känns viktigt att få allt på plats, att sätta ramarna och komma igång med arbetet. Och det ÄR naturligtvis viktigt. Det är inte många styrelser eller företagsteam som får ett par smekmånader där de kan bygga relationerna innan arbetet börjar på allvar.

De grupper som också tar sig tid att bygga en bra samarbetskultur tidigt kommer att ha ett stort försprång längre fram. Starka relationer i gruppen och en bra överenskommelse om hur ni vill arbeta tillsammans gör er bättre rustade att möta såväl inre oenigheter som organisationsförändringar och annan yttre stress.

Vad planerar ni för när sommaren är över, för att stärka gruppen?

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)