Diskursiva arbetsmiljörisker – ÄNTLIGEN!!

I tre år har jag forskat om psykosocial arbetsmiljö. Det jag har kommit fram till kallar jag Diskursiva arbetsmiljörisker. Med diskurs menar jag det bakomliggande resonemanget eller logiken som gör att vi gör som vi gör på jobbet. Med diskursiva arbetsmiljörisker menar jag osunda situationer som uppstår då olika resonemang samverkar eller motverkar varandra. En annan utgångspunkt än de traditionella för att bedöma den psykosociala arbetsmiljön, helt enkelt.

Just denna vecka skickar jag in en rapport till min finansiär AFA Försäkring där jag presenterar det jag kommit fram till så här långt. Rapporten består av två delar. En huvudrapport Diskursiva arbetsmiljörisker där jag presenterar de risker som jag genom det diskursiva angreppssättet har uppmärksammat och en bilaga där jag beskriver hur man kan göra en diskursiv bedömning av arbetsmiljön.

Diskursiva arbetsmiljörisker av Lisbeth Rydén                     Bilaga: Guide. Diskursiva arbetsmiljörisker av Lisbeth Rydén

Läs! Ha synpunkter! Ställ frågor! Gärna via bloggen eller direkt till mig på lisbeth.ryden@ellerr.se. Sprid gärna :).

Om du är intresserad men inte vill läsa rapporterna är du välkommen till Arbetslivets Dag den 4 april i Malmö, där jag står för ett inspel. Du kan anmäla dig mars ut. Välkommen!

Jag önskar er alla en Glad Påsk!

Lisbeth Rydén
Följ mig på:
1 svara
  1. Maria Kullberg
    Maria Kullberg says:

    Grattis till att ha kommit så långt som till att ha rapporten klar! Måste vara en härlig känsla!

    Jag ser verkligen fram emot att höra mer om detta på torsdag i nästa vecka.

Kommentering är stängd.