Hur ser din projektskattkarta ut?

Alla projekt, både organisatoriska och individuella, är en resa och sällan en rak linje från start till mål. Du kan behöva ändra riktning, omplanera, omgruppera eller ompröva uppgifter. Föreställ dig ditt projekt som en karta över okända områden på jakt efter ditt mål.  Kartan speglar händelser under projektets livscykel. Den visar de första glansdagarna under projektstarten. Perioden när projektet var attackerat av ”onda” projektintressenter och andra hinder samt steget när du hittar skatten och når målet.

För att skapa en skattkarta för projektet behöver du ställa dig några frågor. Diskutera tiden före skattjakten.  Hur såg vårt kungarike(arbetssituation eller organisation) ut innan det stora äventyret började?

Perioden under det stora äventyret. Vad hände med hjälten (projektgruppen) under det stora äventyret? Hur fungerade gruppen och hur tog de sig fram? Varför valde de att delta i det stora äventyret?

Perioden när ni nått målet. Hittade ni skatten? Var skatten den ni förväntade Er eller behövde?

Detta är ett annorlunda sätt att utvärdera projekt. Genom att använda storytelling som utvärderingsmetod och skapa en metafor för projektet, kan ni på ett kreativt sätt skapa en gemensam syn av projektprocessen, diskutera projekt mål, hitta ny infallsvinklar och förbättringsförslag inför nästa projekt.

(Källa: Bas de Baan, www.projectshrink.com)

Projekt skattkarta

projektskattkarta

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)