Ledarskap i en accelererande värld


ARBETSLIVETS DAG | FÖREDRAG 2015 | PRAKTISKT | ANMÄLAN

Global arbetsplatskultur | Förutsättningar för prestation | Ledarskap för inkludering
Onödigt ledarskap? | Högpresterande > stigma | Tillit som styrning


Temat för Arbetslivets Dag 2015 är Ledarskap i en accelererande värld.

Inspirationen kommer från en tysk sociolog, Hartmut Rosa*, som skriver att samhället förändras i allt snabbare takt. Så snabbt att till och med accelerationen accelererar. Rosa delar in accelerationen i tre dimensioner som var och en, och i samverkan, driver på accelerationen:

  • Arbetslivets Dag 2015En teknisk acceleration som framförallt avser de tekniska och teknologiska ökningarna av tempot för transport, kommunikation och produktion.
  • En social acceleration där själva ökningen av förändringstakten är central. Det som vi kallar ”samtiden” krymper med följden att kunskaper och erfarenheter – det som gäller – får en allt kortare livslängd. Allt mer tillhör allt snabbare dåtiden (det som inte längre gäller) eller framtiden (det som ännu inte gäller).
  • En ökning av det individuella livstempot där våra mer grundläggande val – yrke, partner, bostadsort etc – som tidigare gjordes en gång i livet, numera kan göras flera gånger.

Den accelererande accelerationen får enligt Rosa stora effekter på vårt varande i världen (vår identitet/vårt identitetsarbete) när vi behöver möta och anpassa oss till ständigt förändrade omständigheter. Det accelererande samhället skapar, enligt Rosa, ett främlingskap, en alienation, i förhållande till rummet, tingen, vårt eget handlande, tiden och andra människor. Vi blir främlingar i vår egen tillvaro vilket skapar utmattning och utbrändhet. Motsatsen till alienationen såsom Rosa beskriver den är att känna sig hemma: att utveckla relationer till det rum vi befinner oss i, till de ting och människor vi har omkring oss och till vårt eget handlande, att känna oss hemma i oss själva och i vår tillvaro.

Enligt Rosa går inte utvecklingen att hejda även om det finns en del inbromsande krafter. En del inbromsningar är frivilliga såsom att helt avskärma sig från omvärlden eller att gå i retreat i kortare perioder, andra är ofrivilliga såsom trafikstockning och utmattning. Accelerationen är helt enkelt något vi måste lära oss leva med.

Den övergripande frågan för Arbetslivets Dag är: vad kan vi göra för att hantera accelerationen?
Inspelen bjuder på olika perspektiv hur vi som enskilda personer kan utöva ett ledarskap – över oss själva och i våra organisationer – som gör det möjligt att hålla sig frisk i en accelererande värld. Workshopparna erbjuder tillfälle att fördjupa sig i perspektiven.

Visst låter det synnerligen aktuellt och intressant?

Varmt välkommen till Arbetslivets Dag den 12 mars 2015 i Malmö!

 


 

* Rosa H (2014) : Acceleration, modernitet och identitet. Tre essäer. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

Lisbeth Rydén
Följ mig på: