Rättvisa för att må bra på jobbet

Grubblar över jobbet, ligger vaken om nätterna, oro, stress. Tankarna far runt, runt och skapar ännu mera oro. Varför blir just jag så orättvist behandlad? Varför är det ingen som lyssnar på mig? Jag förlorar kontrollen.

Någon som känner igen sig? För mig var detta väldigt vanligt under min tid inom restaurangbranschen. Jobbgrubbel och den gnagande känslan av orättvisa. Mot just mig. Men också ett stort kontrollbehov hos mig som skapade stresskänslor, eftersom jag inte kunde påverka min situation. Allt var som det var, och ingen lyssnade på mig. Så var min upplevelse då i alla fall. I dag kan jag hantera alla dessa känslor bättre, men minns väldigt väl hur jobbigt det var. Och säkert är det många som brottas med detta dagligen ute på arbetsplatserna, som inte kan hantera det, håller inne alla känslor och till slut är sjukskrivning ett faktum.

För just orättvisa på jobbet kan faktiskt göra dig sjuk, visar ny forskning från Psykologiska instuttionen vid Stockholms universitet. Constanze Eib, har i sin avhandling valt att titta närmare på hur känslan av rättvisa påverkar anställda. Hon berättar i ett pressmeddelande att tidigare forskning visar att de som upplever sig orättvist behandlade arbetar mindre, kommer senare till jobbet och är mer beredda att byta jobb. Hennes forskning visar nu att upplevelsen av rättvisa påverkar anställdas hälsa och välbefinnande. Hon säger bland annat:

– En av mina studier visar att anställda som upplever orättvisa på jobbet har svårt att släppa jobb-relaterade tankar, de oroar sig och grubblar. En konsekvens av att inte kunna släppa tankar på jobbet är att kroppen kan ha svårare för att återhämta sig vilket är en riskfaktor för att utveckla sjukdomar och försämrad hälsa.

Med tanke på att psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning så är ju detta väldigt viktig och intressant forskning. En färsk rapport från Forte, som publicerades den 17 april visar att sjukfallen på grund av psykiatriska diagnoser nu är 40 procent av samtliga sjukskrivningar. Några av orsakerna är höga krav, otydliga roller och dåligt ledarskap. Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion enligt Försäkringskassan.

Enligt Arbetsmiljöverkets/SCB:s undersökning ”Arbetsorsakade besvär 2014” har andelen sysselsatta kvinnor som till följd av stress och psykiska påfrestningar uppger att de haft sömnbesvär under senaste året ökat från 7 till 10 procent mellan 2012 och 2014 och andelen med nervösa besvär från 6 till 10 procent. Bland män är motsvarande siffror: Sömnbesvär från 4 till 5 procent och nervösa besvär från 3 till 5 procent.”

Så orättvis behandling på jobbet ska vi nog inte vifta bort som något litet probblem, och som en av de så kallade ”mjuka frågorna”. Den ovan nämnda forskningen visar också att även chefers mående får konsekvenser beroende på deras eget rättvisebeteende. Både positiva och negativa beroende på vilken slags rättvisa det gäller. Att alla, både chefer och medarbetare, behandlar varandra rättvist och schysst borde därför vara en bra början till att minska sjukskrivningarna, få en bättre arbetsmiljö och ge varandra arbetsglädje.

 

Tänk gärna lite extra på vad just du kan göra just nu för att skapa arbetsglädje.

 

Ha en bra arbetsdag!

 

 

 

 

 

Suzanne Vikström
Senaste inläggen av Suzanne Vikström (se alla)