Lev som du lär.

Funderade lite över om man själv lever som man lär?

Vilka beslut tar du för egen del? Tar du samma beslut som privatperson som när du verkar i din befattning eller i ett uppdrag?

Visst kan det finnas olika spelregler. Ett avtal mellan två parter som skall följas. Det kan också vara en skillnad på de ekonomiska ramarna. Kanske de ekonomiska ramarnas förutsättningar är olika. Det kan finnas ett vinstintresse, var byggda på anslagsfinansiering av t.ex. Skattemedel.

Frågan gäller inte bara ekonomiska värden. Kanske sprider man budskap för att det är politiskt korrekt, men när det kommer till dig själv så gör du på ett helt annat sätt. Och i värsta falla så skyddar man sin handling med det kollektiva skyddsnätet genom att använda sig av argumenten ”alla andra gör ju”.

Vilket ansvar har du? Kan du stå upp för dina handlingar? Kan du se dig själv i spegeln och tycka att det du gör är ok?

Hur ofta läser vi inte i media om politiker som skor sig på skattebetalarnas pengar? Det kan gälla spriträkningar på krogen, Tobleroneinköp, taxiresor eller förturer i bostadsköer.

Jag hade hoppats på att fler hade ställt sig frågan hur de skulle göra om de skulle betala med egna medel? Vilka inköp, resor och tillvägagångssätt hade de gjort då? Här vill jag förtydliga att jag inte menar att man skall resa på billigaste möjliga sätt. Men kanske det bästa, effektivaste och mest prismässigaste skulle vara mer styrande. Ofta möts man istället av inställningen att jag skall resa på ”dyraste” sätt. Är det en statusfråga hur man reser? Om du skulle ha bokat resan själv för egna pengar på vilket sätt hade du rest då?

Resor kanske är en liten sak i det hela. Men desto alvarligare borde det vara när man driver frågor om människans rätt i samhället. Detta kan vara frågor om skolan, flyktingar och invandringsfrågor. Hur ofta möter man inte att personer gör ett officiellt ställningstagande som är korrekt enligt de normer och värderingar som vårt samhälle idag har. Men när det gäller deras egna och personliga valen i livet så är det helt annorlunda.

”Invandring är ok – bara det inte flyttar några till min gata i stan.”
”Det är bra i skolan, men mina barn skall….” 

Jag menar inte att vi skall vara likformiga och att alla skall tycka samma saker. Dock så hoppas jag att vi alla kastar ut oärligheten med julgranen på tjugondedag jul och börjar leva som vi lär.

Trevlig Helg

Patrik Ekstrand
Senaste inläggen av Patrik Ekstrand (se alla)