Mötets vara eller inte vara?

Alla har vi varit på möten som kändes som ett slöseri med tid och vi undrade vad vi gjort där.  Andra gånger går vi därifrån med ny energi och är fulla av arbetslust.  Varför har vi egentligen möten? Jag har ett par exempel från två organisationer jag jobbar med:

En medarbetare på ett internationellt företag ombads att boka in ett möte med sin chef för ett brådskande möte. Medarbetaren gick in i chefens Outlook kalendern och konstaterade att det inte fanns en enda lucka de närmaste 3 veckorna från kl 07:00 – 21:00. Chefen satt alltså konstant i möten.

En internationell organisation skulle ha ett möte för att planera vårens aktiviteter. Gruppen bestod både av de som jobbat längre med uppgiften och några som var helt nya. Trots detta var mötet över på 45 min. Då hade de introducerat de nya gruppmedlemmarna, sett över planeringen, tagit fram några nya aktiviteter och delat ut ansvarsområden.

Det här är två exempel på ytterligheter hur du kan använda dig av möten.  Ett arbetssätt respektive ett arbetsverktyg.  Det är när möten tenderar till att det är ett arbetssätt, som du behöver ta dig en funderare. Kan vi korta ner mötena? Behöver jag delta i detta möte eller kan jag skicka någon annan? Är mötet viktigare än mina huvud arbetsuppgifter? Kan uppgiften lösas på annat sätt t ex via telefon eller mejl istället? Kort sagt; behöver vi ha ett möte eller inte?

(Inspiration: Arbetslivets bloggfrukost i Malmö)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)