När firade du ditt skyddsombud senast?

1912 fick arbetarna rätt att utse ombud med rätt att påtala brister i säkerhet vid besök av Yrkesinspektionen (källa: prevent.se). Skyddsombuden har en viktig uppgift i arbetsmiljöarbetet, men det är inte alltid det står en kö av intressenter när man ska välja skyddsombud på arbetsplatsen. På arbetsplatser där genomströmningen av personal är hög blir det än svårare, både att välja skyddsombud och att vara det.

Skyddsombud. Bild från Fenics.Funktionen skyddsombud fyller alltså 100 år i år. Detta kommer att uppmärksammas av den fackliga rörelsen på olika sätt. LO kommer till exempel att hålla en tyst minut för alla som avlidit i jobbet fredagen den 27 april kl 12.  SACO, LO och TCO har gemensamt bestämt att fira Skyddsombudens dag varje onsdag i vecka 43, vilket är Europeiska Arbetsmiljöveckan. I år blir det den 24 oktober. (För den som vill veta mer om hur jubileet uppmärksammas är det bara att googla sig vidare eller ta kontakt med ett fackförbund.)

Min ambition med denna blogg är dels att uppmärksamma jubileet som sådant men framförallt att uppmuntra till ett lokalt uppmärksammande av skyddsombuden. De lägger ner tid och engagemang för din och alla andras säkerhet och arbetsmiljö. Kanske dags att fira Ditt skyddsombud lite extra under jubileumsåret?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad gör skyddsombud?

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. De ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall, samt bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. De har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget, med bibehållen lön och övriga anställningsförmåner.

Arbetsgivaren ska underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljön. Skyddsombud har rätt att delta i planeringen av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder, planering av organisationer, samt användningen av farliga kemiska ämnen. De har också rätt att delta i arbetet med handlingsplaner som förebygger ohälsa och olycksfall.

Skyddsombudet kan begära att arbetsgivaren genomför arbetsmiljöåtgärder eller undersökningar av arbetsmiljön. Under vissa förhållanden får skyddsombud stoppa arbetet.

Som skyddsombud har man rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som behövs för uppdraget. Man har dock tystnadsplikt. Om arbetsgivaren är staten, landsting eller kommun gäller sekretesslagen.

Läs mer i arbetsmiljölagen, kapitel 6 och 7 och i arbetsmiljöförordningen, paragraf 6 och 10-13.

Källa: Arbetsmiljöverket, www.av.se

Lisbeth Rydén
Följ mig på:
5 Kommentarer
 1. Anna
  Anna says:

  En sån där snygg knapp skulle jag vilja ha. Finns de att få tag på? Annars vore det lämpligt med nytillverkning nu när det är jubileum och allt.
  Anna, skyddsombud Vision, Västerås stad

  • Lisbeth Rydén
   Lisbeth Rydén says:

   Hej Anna!

   Visst ska det synas att man är skyddsombud! Jag kollade runt lite och Arbetsmiljöverket hänvisar till PRE Risk & Crisis Management AB för den som vill ha skyddsombudsmärken. Jag vet inte om man kan köpa dem en och en, men man kan ju alltid ringa och fråga. Ev kanske ditt fackförbund har?

   På PRE.se (http://e-handel.pre.se/ , se under Märken, anslag) såg jag att det fanns märken med Arbetsmiljöombud men också några med Skyddsombud. Några var dock märkta med IF Metall – så läs noga på märket innan du beställer.

   Adressen till företaget är:
   PRE Risk & Crisis Management AB
   Pepparvägen 27, 123 56 Farsta
   Tel. 08 777 07 65, fax 08- 741 16 34
   Mail: order@pre.se Webbsida: http://www.pre.se

 2. Maria Kullberg
  Maria Kullberg says:

  Jag fick ett tips på twitter som ett svar på min tweet om det här inlägget idag.

  Det är Prevent (twitter:‏ @PreventSE) som hälsar så här:

  ”@arbetslivet Skyddsombudets dag kommer i år att firas på Gilla Jobbet på Stockholmsmässan. Läs mer på http://gillajobbet.se

Kommentering är stängd.