Nya arbetshjälpmedel: En djungel av teknik och oflexibla regler

Inom kort kommer en av regeringen tillsatt utredning på temat arbetsmarknad att presentera sina förslag. Den handlar bland annat om arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Arbetshjälpmedel, kan exempelvis vara anpassningsprogram till din dator. Hjälpmedel som gör att du kan läsa det du själv och andra skriver, genom en talsyntes, med ett förstoringsprogram eller med en punktskriftsdisplay. Det kan också handla om en förstoringskamera som du kan läsa text med. Självklart finns andra typer av hjälpmedel, för de flesta typer av arbetsplatser.

Finansiering och utredning gällande arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel betalas inte av din arbetsgivare. Som väl är finansieras dem inte heller ur din egen ficka, utan genom speciella pengar hos Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Vilken myndighet som beslutar i ditt fall, beror på om du är anställd med någon form av anställningsstöd eller inte.

När, eller kanske helst innan du börjar jobba på en ny arbetsplats ska en utredning göras av vilka hjälpmedelsbehov som finns för dig där. Du får sen prova olika varianter på det hjälpmedel du behöver. Din handläggare på myndigheten fattar beslut och hjälpmedlen beställs. Förhoppningsvis går detta smidigt så att du slipper arbeta dina första månader utan hjälpmedel på plats.

Om det här går snabbt eller inte beror på flera olika saker. Alltifrån hur säker du själv är på hur processen går till och vilka hjälpmedel du vill ha, till längden på handläggningstiden och beställningen när utprovningen är gjord.

Jag kan börja om tre månader, för då har mina hjälpmedel nog kommit

Arbetshjälpmedel - punktskriftsdisplay

Arbetshjälpmedel - punktskriftsdisplay

Nu när jag ämnar ansöka om en ny punktskriftsdisplay, slås jag av hur viktigt det är i dagsläget, att veta massa och inte minst vara intresserad av teknik i olika former. Hjälpmedelsområdet är inget undantag. Jag som då helst bara vill att alla slags apparater ska finnas och fungera, upplever det här med utprovning som något nödvändigt ont, som för all del, ger utdelning i slutänden när den nya displayen levererats.

Att det finns allmänna resurser för hjälpmedel i arbetslivet är alldeles utmärkt. Samtidigt finns det här en del övrigt att önska. För att vi som har funktionsnedsättningar ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden på jämlika villkor med andra, krävs det att hjälpmedelssituationen setts över redan före det att man fått en anställning, helst redan när man går på sin första intervju. Det är ju inte särskilt konkurrenskraftigt att säga ”Jag kan börja om tre månader, för då har mina hjälpmedel nog kommit”.

Ett samlat ansvar hos en myndighet, istället för dagens uppdelning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, skulle också förenkla vardagen för många av oss med funktionsnedsättningar – vi som tillhör den potentiella arbetskraften – men som oavsett konjunkturläge i stor utsträckning stått utan jobb och utanför det goda arbetslivet, från år till år.

Victoria Öjefors
Senaste inläggen av Victoria Öjefors (se alla)