Nyheter i Nätverk Arbetslivet 2013

Planering för kontakt, kompetens och perspektiv

I måndags hade Nätverk Arbetslivet årsmöte i vår härligt kreativa anda och med våra ledord kontakt, kompetens och perspektiv för ögonen. Mingel, förtäring och härligt snack inledde, och därefter som utlovat en liten dos formalia och en stor dos kreativitet. Frågor lyftes och beslut togs och vi lämnade mötet med en positiv känsla inför det kommande verksamhetsåret!

Till formalian hör en sådan rolig sak som att vi har fått en ny kassör, Jenny Everskog. Den förstärkningen ser vi fram emot. Välkommen Jenny! Jag sitter kvar som edran ödmjuka ordförande och alla ledamöter sitter kvar i styrelsen det kommande verksamhetsåret. Jenny kommer in som ett nytillskott så att vi numera är nio personer i styrelsen.

Årsmöte 20130312. Foto Jonas Plunteman.

Foto Jonas Plunteman, Vilja & Styrka

Vi ser det som en styrka att vara så många som kan dela på arbetet. Vårt arbete är ideellt och för att kunna bibehålla en god verksamhet behöver vi dela på arbetsinsatserna när vi vill genomföra något. Dessutom blir våra möten lite extra bra när så många kan bidra med goda tankar och perspektiv.

Revisor sökes!

Valberedningens arbete uppskattades och de fortsätter med sitt värv inför nästa årsmöte våren 2014. Även revisor Annika Martinsson behåller sitt uppdrag. Dock vill vi ha en revisor till nu när Jenny Everskog som var revisor blev kassör istället. Denna post är alltså vakant – vet du någon som kan göra en insats med att inför nästa årsmöte läsa igenom verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse? Hör av dig i så fall!

Sjöstjärnan och verksamheten

Nätverkets logga är inte bara en bild, utan en symbol för vår typ av organisation. Sjöstjärnan är en organisation med flera armar som utgår från samma fasta mittpunkt. En sjöstjärna kan tappa en arm utan att ta skada av det, och sedan låta en ny växa ut. Precis så vill vi att Nätverk Arbetslivet ska fungera. Den fasta mittpunkten är fylld av arbetslivets frågor, vår vision om det goda arbetslivet och våra kärnvärden ’kontakt, kompetens, perspektiv’. Utifrån det kan vi skapa olika aktiviteter och plattformar för att bidra till visionen.

Så när vi diskuterar vår verksamhet så är det sjöstjärnans olika armar vi pratar om. En viktig arm är hemsidan och bloggen Ett Gott Arbetsliv. En annan arm är de sociala medierna (Facebook, Twitter, LinkedIn). En tredje arm är numera Arbetslivets Dag som vi hoppas ska bli årligen återkommande (missa inte sista anmälningsdag imorgon!).

Twitter då?

Vi hade planerat ett inslag för att bringa ny kompetens i nätverket på temat Twitter, men det utlovade föredraget gick i stöpet då vår sociala medierexpert Tanja Parkkila blivit sjuk. Vi ska se om vi inte kan ta igen det vid annat tillfälle istället!

Om du vill testa att twittra på egen hand så länge, registrerar du ett användarnamn på twitter.com. Leta upp mig på twitter.com/arbetslivet och börja följ mig och Nätverk Arbetslivet. Testa också att använda #arbetsliv i en tweet (ett inlägg på twitter) och se vad som händer när du klickar där sen. Det kallas hashtag och är en länk till en sökning på det ordet. Då hittar du andra som har skrivit om #arbetsliv i sina tweets.

Varma hälsningar från ordförande Maria Kullberg

 


Här är alla namnen på specialposter i Nätverk Arbetslivet:

Maria Kullberg, ordförande
Camilla Ländin, vice ordförande
Anna Lundqvist Frogner, sekreterare
Jenny Everskog, kassör
Lisbeth Rydén, ledamot
Jonas Plunteman, ledamot
Margaretha Grönqvist, ledamot
Iris Svensson, ledamot
Tanja Parkkila, ledamot

Linda Dahlgren, valberedning
Viveka Eriksson, valberedning
Annika Martinsson, revisor
Vakans, revisor

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)