Prestation

Prestation är ett ord som för många har negativ laddning och är förknippat med ångest. PRESTATIONSÅNGEST. Det vet de flesta vad det är och innebär.

För arbetet får vi en viss lön. Det innebär i sin tur att vi har ett krav på oss att utföra våra uppgifter. Det är ju egentligen inte märkligare än så.
Så varför har vi laddat ordet negativt, varför har vi prestationsångest?
Jag tror för min del att det beror på att många av oss vill vara ”duktiga” och då blir prestation synonymt med göra över det normala och det ger ångest, särskilt när vi inte klarar av, hinner med eller orkar.
Problemet med det är risk för utmattning, olust inför arbete eller andra negativa konsekvenser.
Men prestation kan ses från ett annat perspektiv.
Vad behöver vi för att  KUNNA arbeta med så god effektivitet som möjligt, alltså för att vi verkligen ska kunna utföra våra arbetsuppgifter med optimalt utfall.

Fil dr i psykologi och tidigare forskare på Stockholms universitet,  Pär Pettersson har tillsammans andra forskat just på prestation http://www.agerus.se/vetenskap.
Bland annat har forskningen visat att vissa förutsättningarna för att människor ska kunna prestera, måste vara uppfyllda. Dessa förutsättningar kan man enkelt säga är: Motivation (individens egen motivation för arbetet – icke att förväxla med engagemang), information (att man får tillräcklig information för att kunna utföra sitt arbete), kompetens (att man har tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter), mandat (att man har mandat nog att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt), ansvar (att man både tar ansvar och vet vilka krav som ställs).

Utöver det är det nödvändigt att varje människa också får sina grundläggande behov tillfredsställda. Dessa består i att vi alla måste känna att vi tillhör, kan bidra, får bekräftelse och möjlighet till utveckling. Det låter väl inte särskilt komplicerat men är väldigt viktigt.
När man ser på prestation från denna vinkel kan man också utläsa, tycker jag, att det inte bara åligger arbetstagaren att utföra arbetet utan också organisationen att tillföra möjligheter för arbetstagaren att just göra det. Det forskningen också visar är att alla förutsättningarna måste vara i lika stort mått uppfyllda, för att prestation ska vara möjlig. Enkelt uttryck, om du har hög motivation, alla mandat du behöver, men saknar kompetens för just dina arbetsuppgifter blir det svårt att prestera. Eller hur?

Prestation är alltså något som är förknippat inte bara med arbetstagaren utan också med organisationen som sådan. Det är svårt att prestera bra – och till och med ibland omöjligt hur mycket man än vill – om man inte har rätt förutsättningar.

Cecilia Sahlström
Senaste inläggen av Cecilia Sahlström (se alla)