Inlägg

Villkorat människovärde

Denna vecka skulle jag vilja reflektera över ett tänkande som…