Villkorat människovärde

Denna vecka skulle jag vilja reflektera över ett tänkande som alltid gör mig lika upprörd. Det handlar om vad som ger oss människovärde. I grunden handlar det om huruvida vi har vårt värde enbart genom att vi är människor eller om vi måste göra oss förtjänta av vårt värde och existensberättigande i samhället.

Barnen

Det är inte ovanligt att man hör argument i samband med att resurser skall fördelas i de kommunala förvaltningarna; Vi måste satsa på barnen för det är de som skall ta över samhället. Det är inget fel på själva budskapet att barnen är framtidens föräldrar, beslutare och arbetare. Felet ligger i att resurstilldelningen för barnomsorg och skola handlar om det de skall prestera i framtiden. Det ligger nära till hands att de får ett värde genom det de kommer producera i framtiden och inte genom att de är människor som har behov just nu så som deras liv är med möjligheter och begränsningar.

Äldre

Den andra sidan av samma argumentering handlar om hur vi tar hand om samhällets äldre personer. Vi måste lägga resurser på äldreomsorg för det är ju de personerna som har byggt upp vårt land. Samma prestationsrelaterade argument återfinns här som för barnen. Skillnaden i resurstilldelningen för de äldre är att de skall få del av dagens välfärd genom det de gjort sig förtjänta av under deras yrkesverksamma år. Självklart skall man visa tacksamhet för allt det arbete och engagemang som byggt  vårt samhälle men det kan ändå inte vara det som är grunden för vilken resurstilldelning vård och omsorg av äldre får.

Reflektion

Antingen det handlar om barnen eller de äldre i samhället så får vi inte, i oreflekterad obetänksamhet, låta tillsynes omtänksamma människosynsargument styra resurstilldelningen. Ingen av oss, oberoende av ålder, skall få sitt existensberättigande i samhället genom det värde vi kommer generera i framtiden eller det vi bidragit till under våra aktiva år. Vårt människovärde är relaterat till att vi är människor som har kroppsliga och själsliga behov oberoende av allt annat. Människovärdet får inte vara villkorat. Alla håller säkert med om de slutsatser som formuleras här och det finns ingen politiker som skulle säja att de ger resurstilldelning genom vilken samhällsnytta man kan åstadkomma eller bidragit med. Trots detta finns argumenten och man anar att det skulle kunna finnas några människosynsrelaterade hierarkier i samhället.

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)