Inlägg

Hur hanterar man en ”motarbetare”?

Visst har begreppet medarbetare en trevlig klang av demokrati…

Kommunikation på sociala medier

Det här egentligen gammal skåpmat, men tål att diskuteras…

Vem får synas och ta plats på jobbet?

"Vad gör vi som underlättar eller försvårar för människor…

Rätten att få vara du på jobbet

/
"Själv är jag inte homofob, men någon i personalen kanske…

Tillit för att jobba tillsammans

"Vi och dem", "Vem har gjort vad eller har inte gjort det de…

Ta fram personen under ”chefsjackan”

/
"Vad är det för speciellt med chefer?" "Vad är det för skillnad…

Stå på tå

/
Efter att under lång tid ha arbetat på en myndighet, i statens…

Fungera på olika sätt på jobbet

Människor har olika funktionsnedsättningar, funktionshinder,…

Mobbade chefer

På Karolinska institutet i Stockholm forskas det nu om chefer…

Tips för konstruktiv konflikthantering

Konflikter på jobbet (eller i resten av ditt liv)? Vill du ha…