Tillit för att jobba tillsammans

”Vi och dem”, ”Vem har gjort vad eller har inte gjort det de ska?”, ”Det är bara jag som tar ansvar här”, ”Du har samarbetsproblem”. Ja, detta är sådant jag har hört ofta i mitt tidigare arbetsliv och hör fortfarande när vänner berättar om sina jobb. Samarbete. Jobba tillsammans med allas olikheter mot samma mål. Lita på sig själv och sina kollegor. Hur får man detta att fungera?

Jag intervjuade nyligen Pär Pettersson Fil dr psykologi, forskare Kristianstad högskola och senior partner Agerus, ett företag som bland annat utvecklat metoder och modeller för hållbar prestationsutveckling. Mottot är ”Believe in people”. Han deltog även på Arbetslivets dag den 12 mars, och pratade även då just om detta med att jobba tillsammans, och hur viktigt det är att även chefen är med i ”vi tillsammans” och inte skapar ett ”vi och dem” mellan chefer och medarbetare. Pär Pettersson menar att det är för mycket fokus på ledarskapet istället för på verksamhetskapet.

Jag är övertygad om att nyckeln till att ett samarbete med allas olikheter ska fungera är tillit. Först och främst från chefen, att hen själv känner tillit och litar på att varje individ alltid levererar och gör sitt absolut bästa. Men också som Pär Pettersson nämnde, att chefen skapar tillit och en nöjsam prestation hos var och en, så att de känner ”Yes, jag fixade det” ”Jag duger. Och att faktorerna vill, vet, kan, får och bör ger denna nöjsamma prestation som bidrar till arbetsglädje, motivation, teamkänsla och sprider sig till alla i gruppen. Det motsatta drar igång stresshormoner, som vi ju alla vet vad det kan leda till i längden.

Känn skillnaden i glädjen och lusten i att göra ett bra jobb tillsammans och peppa varandra, och irritation, negativa energier och olust när vi inte litar på varandra. Eller när en i gruppen tar på sig offerkoftan och tycker att hen får dra det tunga lasset. Hur leder det verksamhetskapet framåt till de mål och resultat som behöver uppnås? Samma sak gäller vi-och-dem-tänket, vi chefer och dem, medarbetarna, olika roller, hierakier, kontroll, stress och press.

Självklart är det olika roller när det gäller det övergripande ansvaret för verksamheten och att leda sitt team. Däremot tror jag det är viktigt att ha med sig inställningen att jobba i ögonhöjd med medarbetarna. Att det är ett samarbete baserat på tillit, arbetsglädje, motivation, inspiration och kreativitet. Vi tillsammans.

Detta är mitt sista inlägg före sommarledigheten. Åter torsdagen den 13 augusti. Om jag inte får skrivklåda förstås. Så jag vill passa på att önska er alla….

Trevlig midsommar och ha en härlig, glädjedfylld sommar!

Ta hand om er och varandra!

image

Suzanne Vikström
Senaste inläggen av Suzanne Vikström (se alla)