Fungera på olika sätt på jobbet

Människor har olika funktionsnedsättningar, funktionshinder, olika funktionssätt OCH jobbar, vill känna sig behövda precis som du och jag. De fungerar bara lite olika, på andra sätt och har kanske andra behov än oss andra för att göra ett bra jobb och må bra.

När jag var i Malmö, på Arbetslivets Dag den 12 mars lyssnade jag med stort intresse på Resursfabrikören Anders Gustafsson. Han är som vuxen dubbeldiagnostiserad ADHD och bipolär, och har haft utmattningsdepression. Han har gjort en lång tuff resa och i dag föreläser bland annat om hur chefer och ledare kan bli bättre på att lyssna, på bemötande och på att rekrytera personer med olika funktionsnedsättningar. Att se vilka resurser som finns istället för bara funktionsnedsättningen, funktionshindret eller diagnosen. Han påpekade också att han inte är sina diagnoser. Han är Anders. Mycket viktigt.

Precis, han är Anders med alla sina arbetslivserfarenheter, kunskaper och kompetenser, OCH sina andra och olika sätt att fungera på jobbet. I ett öppet arbetsklimat är det ju inga problem att berätta om det. Att berätta om sina behov för att fungera och prestera i sitt bästa jag. I ett öppet arbetsklimat med lyhörda och kompetenta chefer behöver Anders inte skämmas eller känna sig annorlunda och utanför. Han har haft tur med en bra chef, som stöttade, såg honom, frågade och lyssnade, men har också råkat illa ut på en arbetsplats där det var tvärtom. Som högpresterande ledde det honom raka vägen till akuten på psykiatriska mottagningen.

Så varför inte börja lyssna mer, fråga och fokusera mer på lösningar än på problem? Och verkligen ta till vara på allas kompetenser. Alla har någonting att bidra med. Anders hade ett bra tips angående rektryering. Att scanna av arbetsplatsen ordentligt och fråga personalen ”Vad gör du i dag som du tycker är jättejobbigt?” och ta in personer med nya funktionssätt som en resurs. Han förspråkade också nyttan med ibland låta personal som behöver det få jobba hemifrån, ta en paus vid behov, och kunna få ta en tupplur under arbetsdagen. Ja, varför inte?

Ta vara på varandra och ha en glädjefylld arbetsdag!

Suzanne Vikström
Senaste inläggen av Suzanne Vikström (se alla)