Vi måste få ihop det…

I går kväll tittade jag på Rapport och såg bostadsminister Stefan Attefall säga att ”… vi måste få ihop det till ett gemensamt synsätt”. Det han pratade om var att två av statens organ – Boverket och Naturvårdsverket –  har olika syn på buller. Bakgrunden är att bostäder kan byggas om trafikbullret uppgår till en viss nivå. Om bullret däremot kommer från industrier så är gränsvärdet lägre. I inslaget visar de en lastbil som när den kör på gatan räknas som trafikbuller och då genererar ljud som är OK för att bygga bostäder intill. När lastbilen kör in i ett hamnområde räknas det helt plötslig till industribuller och eftersom gränsvärdet då är lägre kan man inte bygga bostäder intill.

Det påminner mig om när jag fick avgångsvederlag från en arbetsgivare för några år sedan. Av a-kassan räknades avgångsvederlag som lön så därför kunde jag inte få a-kassa (eftersom jag uppbar lön). Försäkringskassan å sin sida hävdade att avgångsvederlag är ett skadestånd och kan därmed inte räknas som lön. Och, om man inte har någon lön så har man ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och får därmed ingen ersättning om man skulle bli sjuk. Det är ofta inget problem på kort sikt eftersom man har avgångsvederlag och inte förlorar någon inkomst, men om man skulle vara med om en olycka och få en längre tids invalidering så kan det ställa till problem.

För att omfattas av SGI:n ställer Försäkringskassan därför krav på att man är inskriven på Arbetsförmedlingen som ”aktivt arbetssökande”, senast 3 månader efter att anställningen avslutas. Underförstått att om man inte är aktivt arbetssökande kan man förlora rätten till SGI.

Såsom lydig och trygghetstörstande medborgare skrev jag in mig på Arbetsförmedlingen, vilket i sin tur gjorde att jag fick brev om anvisningar till jobb jag måste söka och om jag inte gjorde det så kunde jag bli av med min a-kassa… som jag inte var berättigad till.

Jag vet att a-kassan inte är en statlig verksamhet men både a-kassan och Försäkringskassan är viktiga delar av vårt trygghetssystem. Borde de då inte ha samma syn på vad som är inkomst? Och jag kan inte heller sluta fundera över varför det alltid är den enskilde som förlorar på resonemanget… kan det ha något med saken att göra?

Lisbeth Rydén
Följ mig på: