Vilka krav ställer du på din chef?

Eftersom jag själv har jobbat som chef i många år och därefter med ledarskapsutveckling, tycker jag att det är intressant att titta på vad som förväntas av och vilka krav som ställs på chefer.

Att vara mellanchef är kanske den svåraste rollen, eftersom det innebär att man kläms mellan arbetsgivarens krav och medarbetarnas behov. Arbetsgivaren brukar ställa ekonomiska, effektivitets- och målinriktade krav, medan medarbetarnas ställer krav på närvaro, förståelse och ett stort intresse för individen. Arbetsgivarens krav ställs alltså i motsatsförhållande till medarbetarens krav och behov, vilket kan innebära både inre och yttre konfliktsituationer.

Jag upplever att chefer ofta känner sig pressade att administrera, kontrollera, driva och sällan har särskilt mycket tid till att verkligen ägna sig åt det som borde vara viktigast, nämligen personalen. Och det i sin tur ger utrymme för missnöje, gnäll och slitningar. När medarbetarna kommer med sina krav, kan dessa kännas omöjliga att uppnå. Och så är man inne i en ond cirkel.

För mig är det helt klart att en chefs uppgift är att  tillse att medarbetarna är välmående och känner engagemang, har tillräckliga mandat för att utföra sina uppgifter på allra bästa sätt och är helt och fullt införstådda med mål och har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Utöver det är det viktigt att chefen är uppmärksam på medarbetarnas individuella såväl som situationsbaserade behov. En chef behöver äga förmågan att kombinera sitt chefskap med sitt människoskap. Men för att kunna vara sådan krävs ju att chefen själv har tillräckligt med mandat och utrymme, kompetens och självinsikt, engagemang och motivation. Och då måste chefen ha stöd från sin/sina chefer.

Det intressanta är att om chefen har tillräckligt utrymme att agera och finnas till hands för medarbetarna, kommer också arbetsgivarens krav på att målen uppfylls, arbetet är effektivt och ekonomiskt välfungerande att bli en sanning. Och därmed skapar man möjlighet till samförstånd istället för att öka på konflikten mellan arbetsgivare och medarbetare. Det är min övertygelse.

I grunden handlar det om att organisationen ser till att det finns förutsättningar för alla att göra sitt allra bästa.

 

 

 

 

Cecilia Sahlström
Senaste inläggen av Cecilia Sahlström (se alla)
4 Kommentarer
 1. Andreas Brömster
  Andreas Brömster says:

  Håller med hela vägen. Jag ställer ganska höga krav på mina chefer och har även den kanske udda längtan att bli biträdande eller mellanchef.
  Problemet jag ser är att mellanchefsnivån ofta skalas bort eller blir lite som du beskriver, administrativt stöd, och det gynnar inte min karriär.

  • Cecilia Sahlström
   Cecilia Sahlström says:

   Det tycker jag att man kan göra, ställa höga krav alltså. Mellanchefsnivån är en mycket besvärlig nivå, och skalar man bort den så blir det nog ännu värre för dem som arbetar i en verksamhet. Viktigt att ha chefer, som så att säga står fast i alla väder och som kan föra både arbetsgivarens och personalens talan. När jag jobbade som rotelchef – som är en högre mellanchef – upplevde jag min roll som oerhört viktig. jag ”skalade” själv bort mycket av det administrativa, för att ha tid med medarbetare och utveckling av arbetsmetoder och verksamhet. Det gav resultat. Jag hoppas att du om du hamnar på den nivån, tar tillfället i akt att arbeta mer aktivt med din roll och med dina medarbetare. :)

Kommentering är stängd.