Vill du att det ska pratas mer och bättre om arbetslivets frågor?

Det tycker vi i Nätverk Arbetslivet! Vi saknar ställen för samtal och diskussioner för arbetslivets många olika frågor. Vi tycker också att det pratas alldeles för lite om arbetslivsfrågornas betydelse för tillväxt, produktivitet, effektivitet och innovation. Däremot pratas det ofta om nya idéer, riskkapital, inkubatorer, innovationssystem och liknande. Eller så pratas det om alla dem som inte har kommit in på arbetsmarknaden och hur samhället bäst bidrar till att sänka olika trösklar för inträde.

starfish_530x530

Nätverk Arbetslivet tar nu initiativ till att utforska behovet av mötesplatser och mötesytor för att främja samtalet om arbetslivets frågor. Vill du vara med och utveckla idén? Välkommen till en av våra workshoppar i juni!

ALLDELES ALLDELES FÖR SÄLLAN pratas det om allt det där som försiggår i det dagliga arbetslivet: om styrning och ledning och hur det påverkar kreativitet, effektivitet, produktivitet, tillväxt. Eller om svårigheterna att styra, leda och underordna sig i en allt mer komplex värld. Eller om ”sanningar” som inte längre gäller, men som ändå tillämpas eftersom vi inte har en aning om hur alternativen skulle kunna se ut.

Vår slutsats är att det dels behöver pratas mer om arbetslivets frågor, men också att samtalen behöver kvalificeras. Vi behöver problematisera, ifrågasätta, utforska, pröva. Vi behöver höra och förstå andra och nya perspektiv. Vi behöver hjälpas åt att formulera de frågor som bättre behöver förstås i en komplex och global värld.

Nätverk Arbetslivet tar nu därför initiativ till att utforska behovet av en kompletterande verksamhet där arbetslivets frågor står i fokus. En verksamhet som dels är tänkt att stärka och stödja det som redan görs och dels vill bidra till att komplettera med sådant som saknas. Vi tänker oss att det är ett arbete som dels sker digitalt men där det personliga mötet också är en självklar ingrediens.

Som ett första steg i arbetet ordnar vi tre workshoppar för att höra Ditt perspektiv på frågan! Vad tycker du saknas? Vilka behov har du – som chef, HR-personal, konsult, fackligt engagerad, forskare, anställd, student, företagshälsovårdare, skyddsombud etc ? Vilken nytta skulle du kunna se med en verksamhet som stärker gränslandet mellan praktik och akademi?

Vill du bidra i det här arbetet är du välkommen till våra workshoppar måndagen den 1 juni i Kävlinge och tisdagen den 2 juni i Lund. Alltid klockan 14.30-16.00.

Anmälan via hemsidan på arbetslivet.se. (Ingen avgift men vi vill veta hur många som kommer.) Läs mer i inbjudan!

Den 3 juni har vi en workshop speciellt för dig som är representant för en arbetslivsintresserad organisation – näringsliv, fack, universitet/högskola, statliga, regionala och kommunala verksamheter mfl. Passar den beskrivningen på dig så är du varmt välkommen den 3 juni. Anmäl dig direkt till mig: lisbeth.ryden@ellerr.se.

De tre workshopparna genomförs med stöd av Lunds kommun, Kävlinge kommun, CTA på Malmö högskola, Folkuniversitetet, KullbergUtveckling AB och EllErr Konsult och arrangeras inom ramen för Skåne Innovation Week.

Varmt välkommen!

 

Lisbeth Rydén
Följ mig på: