Gemensamma mål – en självklarhet?

/
Vad är nyttan med gemensamma mål och en gemensam värdegrund?

Nolltolerans mot gnäll

/
Hur hanterar vi gnäll i arbetslivet?