Nätverk Arbetslivet skapar kontakt mellan människor och branscher inom
arbetslivsområdet. Vi ordnar kompetensutveckling för och av medlemmarna.

Våra skiftande bakgrunder ger vidgade perspektiv som kommer oss själva
och arbetslivet till godo.

Vår vision är ett gott arbetsliv

Vi vänder oss till dig som vill bidra till ett gott arbetsliv, för dig själv och för andra. Vi vill lyfta frågor som rör hur vårt arbetsliv ser ut, vad som gör det gott eller mindre gott. Genom aktiviteter både på internet och ”irl” vill vi uppmärksamma arbetslivets olika frågor och få dig och andra att tänka till för att kunna utvecklas och utveckla.

Är du chef, HR-ansvarig, coach, konsult, företagare, anställd, forskare eller student? Du är lika välkommen oavsett bakgrund eller verksamhetsområde. Vi tycker om att möta en blandning av människor både online och offline.

Söker du kontakter, kompetensutveckling eller nya perspektiv på arbetslivet? Välkommen!

Vi ordnar workshops och träffar framförallt i Malmö och sporadiskt i Stockholm (allt hänger på vilka ideella krafter som finns) och har mycket aktivitet på internet, genom vår gillasida och grupp på facebook, på twitter och inte minst bloggen Ett Gott Arbetsliv.

Kika runt på hemsidan och i bloggen och hör av dig om du undrar något!

Nätverk Arbetslivet - kontakt, kompetens, perspektiv för ett gott arbetsliv

Varmt välkommen!
Maria Kullberg

Maria Kullberg
Ordförande
0701-45 37 00
info@arbetslivet.se