Vad medlemmar och deltagare säger om Nätverk Arbetslivet

Hösten 2010 gjordes en utvärdering för att se hur medlemmar och deltagare upplever vår verksamhet. De som svarade var både personer som varit på våra träffar, och personer som endast tagit del av verksamheten på internet (blogg, forum, facebook m m).

Här är några av slutsatserna från utvärderingen:
– 95 % kan tänka sig att rekommendera nätverket för andra
– hälften av de svarande hade fått nya arbetsmässiga kontakter
– en tredjedel hade inlett någon form av samarbete med kontakter de fått på träffarna och för en del hade det även genererat inkomster
– många uppskattade att de fick kompetensutveckling genom nätverket och att de fick nya perspektiv genom träffarna

Kommentarer från utvärderingen

”Bra med ett nätverk som vågar gå lite närmare och diskutera viktiga saker.”

”Bra att träffarna har olika form och ligger på olika tider.”

”Det är lätt att få information om vad som händer i nätverket.”

”Bra att nätverket är så aktivt i många olika kanaler.”

Vilka upplevelser har du av Nätverk Arbetslivet?

Vilken nytta har det gjort för dig?

Berätta gärna för mig på maria@arbetslivet.se!

Hälsningar
Maria Kullberg
Ordförande

Röster om nätverket

Jag har inte bara haft äran av att känna glädje, inspiration och blivit laddad med en massa ny energi och kunskap genom Nätverk Arbetslivet. Arbetslivet har också gett mig nya kunder och uppdrag som har gynnat mitt företag ”Dolda Jobb”. Dolda Jobb arbetar med att utveckla arbetssökande som personal i hur man hittar de Dolda Jobben med fokus på Social Media och Framtidens Rekrytering. All ära till nätverket! / Tanja Parkkila, Dolda Jobb

Röster om nätverket

”Här hittar jag som egenföretagare arbetskamrater”

”Jag uppskattar att man varje gång träffar både människor man känner och helt nya personer”

”Jag har hittat nya samarbetspartners”