Inlägg

När firade du ditt skyddsombud senast?

/
1912 fick arbetarna rätt att utse ombud med rätt att påtala…