Inlägg

Problemskapande och kreativ mångfald

/
Mångfald definieras ofta som olikheter, olikheter som ofta beskrivs…