Inlägg

Projektifiering av offentlig verksamhet

Projektmetodik är till stora delar sprungen ur stora tekniska "hårda" projekt. Funkar kanske bra där men är projektlogiken verkligen optimal i "mjuka" verksamheter?