Inlägg

Symbolvärden, värdegrund och yrkesliv

/
Vad säger en bild om mig själv och är vi alltid medvetna om…